Elbocsátás

Elbocsátás (291. §)

A szabályzat 52. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkövetkezményt a BGGyK-n azzal a hallgatóval szemben lehet alkalmazni, aki egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet hat érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen kísérletet – sem teljesített.

7-8_elbocsátás_külső intézményben teljesített gyakorlat

Leave a Reply