Átvétel

Átvétel (288. §)

(1) Az átvételi kérelmet a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon a kari dékánnak címezve a Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani. A dékáni döntést a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő.

[Az intézményváltás iránti kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(2) Az átvételi kérelem beérkezésének határideje a következő félévre történő beiratkozást megelőzően augusztus 20., illetve január 20.

(3) Az a hallgató vehető át:

  1. a) aki legalább egy érvényesen lezárt félévvel rendelkezik,
  2. b) akinél a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn,
  3. c) akinek felvételi pontszáma a Kar azonos felvételi évében és képzési formájában megállapított felvételi ponthatár legalább 80%-a,
  4. d) akinek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző egy félévben 3.91 vagy ennél magasabb volt, és aki átlag 20 kredit értékben teljesített kurzusokat a lezárt féléveiben.

(7) Ha az átvételi vagy annak részeként a szakirányváltási kérelem a gyógypedagógia alapképzési szakon belül a hallássérültek pedagógiája, illetve a logopédia szakirányra történik, úgy az eljárás során a 146. § (1) bekezdése szerinti eljárási határidőn belül le kell folytatni az alkalmassági vizsgálatot is.

2. átvétel

Leave a Reply