Kivételes tanulmányi rend

Kivételes tanulmányi rend (295. §) (1) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelmet a Kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon, a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottságának címezve a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A kérelemről a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága dönt, a döntésről szóló határozatot a bizottság elnöke írja alá. [A kivételes tanulmányi … Continue reading Kivételes tanulmányi rend