Köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíj (304. §)

(1) Alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatók két lezárt félév után jogosultak köztársasági ösztöndíjban részesülni.

(2) A Köztársasági ösztöndíjra szóló pályázatot a kar dékánjához kell benyújtani Pályázati kiírásban meghatározott határideig.

(3) A határidőben beérkezett pályázatokat a Pályázati kiírás szempontjai alapján a kari dékán, a Tudományos Tanács képviselője, a Tudományos Diákköri Tanács képviselője, valamint a kari Hallgatói Önkormányzat képviselője rangsorolja, és a rangsort hirdetményben közzéteszik.

(4) A pályázó a rangsor ellen fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a kari titkárhoz lehet benyújtani, amit a kari dékán a kari Hallgatói Önkormányzat elnökével együttesen bírál el. A végleges döntésről a dékán tájékoztatást küld a rektornak.

További infók ITT.

Leave a Reply