Rendszeres közéleti ösztöndíj

Pályázati felhívás

Rendszeres közéleti ösztöndíj

 2015/16-os tanév

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ösztöndíjbizottsága (KÖB) pályázatot ír ki rendszeres közéleti ösztöndíj elnyerésére.

Az ELTE SZMSZ 103. § 1-es bekezdése alapján: „közéleti ösztöndíjat – pályázat alapján – a hallgatói és doktorandusz önkormányzat választott tisztségviselője, a tisztség betöltésének idejére, valamint az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphat.”

 

Pályázhatnak:

Az egyetemi-, és a kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók, akik nappali tagozatos államilag támogatott/magyar állami (rész) ösztöndíjas képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat államilag támogatott/magyar állami (rész) ösztöndíjas képzési formában kezdték meg, és az adott szakon megkezdett féléveik száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott/magyar állami (rész) ösztöndíjas képzésben való részvételre.

A tisztség betöltésének időpontját, illetve az elvégzett tevékenységet követően 1 hónapon belül lehet érvényesen pályázni.  Az elvégzett tevékenységet követő egy hónapon túl nem nyújtható be pályázat.

Pályázat leadása:

A pályázatot papír alapon lehet leadni nyitvatartási időben az A/61-es Hallgatói Irodában.

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg!

A pályázatot a KÖB bírálja el.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a gazdasag@barczihok.elte.hu címre várjuk.

 

Budapest, 2015.09.28.

ELTE BGGYK HÖK

Kari Ösztöndíjbizottság

Leave a Reply