Szakirányválasztás

Szakirányválasztás (289. §)

(1) Alapképzésben nappali és esti/levelező tagozaton a szakirányválasztás a 2. szemeszter folyamán történik.

(2) A szakirányválasztásnál, valamint az alapszak szakiránya szakirányú továbbképzésére történő jelentkezésnél a felvételről szóló döntést megelőzően a logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányon a szakirányért felelős szervezeti egység által előírt alkalmassági vizsgát teljesíteni kell.

(3) A szakirányra való bejutás a 48. § (4) bekezdése alapján szakirányokra, illetve szakirány-párokra megállapított keretszámokra figyelemmel a szakirányválasztási tájékoztatóban meghatározott rangsorolási szempontrendszer alapján történik.

(4) A meghirdetett keretszám fölötti jelentkezők más szakirányok még szabad helyeire a szakirányválasztási tájékoztatóban meghatározott határidőig átjelentkezhetnek.

(5) A szakirányválasztási tájékoztatót a 2. szemeszter regisztrációs időszakának első napjáig nyilvánosságra kell hozni.

(6) A mesterképzésben részt vevő hallgatók esetén a szakirányválasztás a felvételt követően a tanulmányok megkezdése előtt történik. A hallgatók rangsorolása a felvételi eljárásban elért pontszám alapján történik, figyelembe véve a szakirányokra meghatározott létszámkeretet.

3. szakirányválasztás

Leave a Reply