Szakirányváltás

Szakirányváltás (290. §)

(1) Szakirányváltási kérelmet a kari hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesnek címezve a Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani. A dékánhelyettesi döntést a Tanulmányi Hivatal készíti elő.

[A szakirány-változtatás iránti kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(2) A szakirányváltási kérelem beérkezésének határideje a következő félévre történő regisztrációt megelőzően augusztus 20-a, illetve január 20-a.

(3) A szakirányváltási kérelemhez a Kar hallgatójának csatolnia kell a leadni és felvenni kívánt szakirány(ok) szakirányfelelősé(ei)nek nyilatkozatát arról, hogy a szakirányváltást tudomásul veszi és támogatja. Az átvételi és egyben szakirányváltási kérelmet is benyújtó hallgató a szükséges alkalmassági vizsgálatot követően a szakirányfelelősi nyilatkozatot az eljárás során szerzi meg.

(4) Ha a szakirányváltási kérelem a gyógypedagógia alapképzési szakon belül a hallássérültek pedagógiája, illetve a logopédia szakirány választására irányul, úgy az eljárás során le kell folytatni az alkalmassági vizsgálatot is.

(5) A képzés során egy alkalommal engedélyezhető szakirányváltás, amikor legfeljebb két szakirány adható le és két új szakirány vehető fel. A mintatanterv szerinti 3. félév megkezdését követő szakirányváltás a képzési idő meghosszabbodását vonhatja maga után.

(6) A szakirányváltás csak a meghirdetett létszámkereten belül engedélyezhető.

4. szakirányváltás

Leave a Reply