Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása2017-18 tavaszi félév

Pályázati kiírás: Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása 2017-18 tavasz

Ki pályázhat?

Azok a hallgatók, akik

  • a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesítik, és e helyen nem részesülnek kollégiumi ellátásban; illetve
  • azon hallgatók, akik utazó gyógypedagógiai hálózat keretein belül teljesítik szakmai gyakorlatukat.

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatásában részesülhet az a hallgató, aki

  • a karon tanulmányait államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben,
  • nappali tagozaton folytatja, és
  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Mikor?

A pályázatok benyújtására 2018. február 9. (péntek) 08:00-tól 2018. február 23. (péntek) 23:59-ig van lehetőség.

Hol?

A pályázatokat elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszer felületén az Ügyintézés menü Kérvények menüpontjában lehet leadni.

Szükséges igazolások

Előzetesen kerül leadásra: 1) A hallgató előzetes költségvetése, amely tartalmazza

  • a szállás díját és az éjszakák számát (előzetes megállapodás vagy számla),
  • a kétszeri utazás költségét (tömegközlekedési díjjal számolva), valamint
  • utazó gyógypedagógiai hálózat esetében a tervezett tömegközlekedési díjak költségét.

2) Igazolás az adott szakirány terepgyakorlatot koordináló munkatársától, amelyben szerepel az, hogy a hallgató vidéken, lakhelyétől és az intézmény székhelyétől eltérő településen végzi terepgyakorlatát. Utólagosan kerül leadásra: 1) A hallgató nevére kiállított áfás számlák, melyek a költségvetésben leírt összegeket igazolják. Ezeket a Hallgatói Önkormányzat irodájában (A/61) kell leadni a szociális alelnök részére. A számlák leadásának határideje a gyakorlatot követő 10. nap.

Leave a Reply