Vizsgakisokos 2017 tavasz

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni az elkövetkezendő vizsgaidőszakról. Az alábbiakban olvasható információk a 2016/2017. tanév tavaszi félévére vonatkoznak.

Vizsgaidőszak
A végzős hallgatóknak (BA/MA/szakirányú): 2017. május 22. – június 2.

Nappali/levelező képzés és szakirányú továbbképzések többi (I-III.) évfolyamán: 2017. május 22. – július 7.

 

Utóvizsga hét: 2017. július 3. – július 7.

 

Vizsgajelentkezés
A vizsgajelentkezés 2017. április 25.-én 18 órakor kezdődik, ekkortól tudtok a Neptunon keresztül feljelentkezni a vizsgákra. A meghirdetett vizsgákat a Neptun felületén a „Vizsgák” fül „Vizsgajelentkezés” menüpontban látjátok. Vizsgára jelentkezni úgy tudtok, hogy az adott tárgy sorában, jobb oldalon lévő pluszjelre kattintotok, majd ott kiválasztjátok a „Jelentkezés” lehetőséget.

 

Tipp! A vizsgajelentkezés kezdetekor általában még nincs meghirdetve az összes vizsga, ezért ajánlott időnként ellenőrizni a Neptunt, hátha azóta történtek újabb meghirdetések.

 

Fontos! Egy vizsgaidőszakon belül, a vizsgahalasztás kivételével, legfeljebb 3 alkalommal jelentkezhetsz vizsgázni!

 

Fontos! Vizsgát csak abban az esetben tudsz felvenni, ha nincs pénzügyi tartozásod a Neptunban!

 

Csak az a hallgató vizsgázhat, aki az adott kurzust felvette. A vizsgázás előfeltétele pedig a vizsgára való jelentkezés. Kurzusonként összesen 6 érdemjegyszerzési kísérlet áll a hallgatók rendelkezésére, azonban ugyanabban a vizsgaidőszakban egy kurzusnál (a vizsgahalasztás kivételével, amelyről még később szó esik) legfeljebb 3 alkalommal jelentkezhetünk vizsgázni.

Vizsgahalasztás

Vizsgáról a vizsga kezdete előtt 24 órával tudtok lejelentkezni, és az üres helyek függvényében másik időpontra átjelentkezni. Vizsgahalasztás miatt az oktatónak új időpontot biztosítania nem kötelező, kivéve, ha a halasztás igazolt.

 

Ha igazolatlanul nem jelentetek meg egy vizsgán, akkor az eredménytelen vizsgának számít, amely az adott vizsgaidőszakban beleszámít a vizsgajelentkezések számába (Az érdemjegyszerzési kísérletek számába nem!). Igazoltnak csak az a távollét tekinthető, amely önhibátokon kívül, igazolt külső körülmények miatt következett be. Az igazolt távolmaradás vizsgahalasztásnak minősül, amit természetesen hivatalos papírral kell alátámasztanotok az oktatónak.

Vizsga meghirdetése

A vizsgák meghirdetésének pontos menete és szabályai vannak, amelyekhez az oktatóknak tartaniuk kell magukat. Amennyiben a szabályoktól való eltérést tapasztaltok, úgy az oktatónak, vagy nekem is jelezhetitek a problémát.

 

A gyakorlati jegyről, a kollokviumok típusairól és az értékelés módjáról az ELTE SZMSZ II. Hallgatói Követelményrendszer (http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf) 63-67.§-ban olvashattok, a vizsgák meghirdetésének szabályairól pedig a 70.§ ad tájékoztatást.

 

Vizsga
Az oktató jogosult a hallgató vizsgáját megszakítani és vizsgáját elégtelen érdemjeggyel minősíteni, ha nem megengedett segédeszköz(ök) használatát vagy más személy együttműködését észleli.

 

A kijavított írásbeli vizsgadolgozatba való betekintést a hallgatóknak a vizsgaeredmény közlését követő egy héten belül biztosítani kell. A betekintés után a hallgató a megadott javítókulcs, illetve a kötelező szakirodalom alapján a javítás felülvizsgálatát kérheti a dolgozat javítójától.

Utóvizsga, Javítóvizsga

Az oktató egyes vizsgaalkalmakat előzetesen utó- vagy javítóvizsgaként hirdethet meg. Utóvizsgára vagy javítóvizsgára kollokvium esetén a vizsga napját követő harmadik, szigorlat esetén ötödik napon kerülhet sor.

 

Javítóvizsga: A hallgató számára lehetővé kell tenni, hogy félévente szakonként egy sikeres vizsgaeredményét (tehát olyat, ami nem elégtelen érdemjeggyel zárult) javítsa az adott vizsgaidőszakban. Ebben az esetben a vizsgaeredmény az előző teljesítést semmissé teszi.

 

Utóvizsga (UV, vagy ismétlővizsga): A sikertelen vizsga után (tehát ami elégtelen érdemjeggyel zárult) ugyanabban a vizsgaidőszakban történő ismételt teljesítési kísérlet. Az első utóvizsga lehetőségével minden hallgató térítésmentesen élhet. A második utóvizsgáért, tehát az ugyanazon a tárgyból tett harmadik vizsgáért a Karunkon 2000 Ft térítési díjat kell fizetni. Utó- és javítóvizsgára kizárólag az adott képzési időszakban kerülhet sor. Az utóvizsgázási szándékunkat nem szükséges sehol sem jelezni, csak egy időpontra fel kell jelentkeznünk, hogy regisztrálva legyünk a vizsgaidőponton. 

 

Szeminárium, gyakorlat, gyakorlati jegy

Míg az előadásokon alapvetően nem kötelező részt venni (kivéve, ha a képzési terv előírja), addig a szemináriumok és gyakorlatok látogatása kötelező. Szemináriumon és gyakorlaton az oktató nem tagadhatja meg a gyakorlati jegyeteket, ha az órák legfeljebb 25%-ról hiányoztatok.

Kollokvium

A vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára legalább 3 alkalmat kell meghirdetni az oktatónak úgy, hogy két vizsga között legalább két hét teljen el.  Szóbeli vizsgáknál legalább 2 alkalmat köteles kijelölni az oktató, mindezt úgy, hogy a két vizsga között minimum két hét teljen el, valamint az összesített létszám elérje a kurzust fölvett hallgatók létszámának 120%-át. Például, ha egy kurzuson 20 hallgató vesz részt, akkor az oktatónak összesen 24 helyet kell biztosítania. Az utóvizsga természetesen ebbe nem tartozik bele, azt az utóvizsga héten a szükséges létszám szerint hirdetik meg.

 

Fontos! Ha az oktató nem a követelményeknek megfelelően hirdetett meg vizsgaalkalmat, akkor bátran keressétek fel a Hallgatói Önkormányzatot, hogy segíteni tudjunk!

 

Remélem hasznosnak találtátok a tájékoztatót, amennyiben további kérdésetek, problémátok lenne, írjatok a tanulmanyi@barczihok.elte.hu címre.

 

Üdvözlettel,
Király Petra

Tanulmányi alelnök

Leave a Reply