Külföldi Hallgatók Miniszteri Ösztöndíja

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a külhoni magyar értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű képzésben a 2015/2016-os tanévben résztvevő, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (a továbbiakban: Kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó határon túli magyar hallgatók a pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az emberi erőforrások minisztere által tíz hónapra – a 2015/2016-os tanév időtartamára – adományozott ún. miniszteri ösztöndíjat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és azt a pályázati kiírással egyidejűleg nyilvánosságra hozza. A 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben a nappali munkarendű, államilag támogatott/magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert és a 2015/2016-os tanévben miniszteri ösztöndíjban részesülő határon túli magyar hallgatóknak a további, felsőbb éves tanulmányaik során a miniszteri ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk.

A miniszteri ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő intézményben, szakon és a 2015/2016-os tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át az Emberi Erőforrások Minisztériuma külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.

A felsőoktatási képzések esetében a miniszteri ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a felsőoktatási intézmény látja el.

A Balassi Intézet az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül személyenként szerződést köt a miniszteri ösztöndíjasokkal és további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

Pályázati kiírás az elsőéves hallgatók számára ide kattintva érhető el.
Pályázati kiírás a felsőbb éves hallgatók számára ide kattintva érhető el.

Leave a Reply