Tudományos ösztöndíj demonstrátorok részére

Tudományos ösztöndíj demonstrátorok részére – 2021/22

Ki jogosult?

Az ELTE BGGYK teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók pályázhatnak, akik a félév során igazoltan végeznek kiemelkedő tudományos tevékenységet valamely intézet számára.

Hol?

A tanulmányi rendszeren keresztül (Neptun), az „Ügyintézés” menüpont „Kérvények” almenüjében található kérvénysablonon keresztül.

Mikor?

A félév során az alább kijelölt időpontokban:

  • február havi tevékenység: február 11. 08:00 – február 14. 23:59

sikeres pályázás esetén a várható kifizetés: március 10.

  • március havi tevékenység: március 14. 08:00 – március 17. 23:59

sikeres pályázás esetén a várható kifizetés: április 8.

  • április havi tevékenység: április 12. 08:00 – április 15. 23:59

sikeres pályázás esetén a várható kifizetés: május 10.

  • május havi tevékenység: május 13. 08:00 – május 17. 23:59

sikeres pályázás esetén a várható kifizetés: június 10.

  • június havi tevékenység: május 13. 08:00 – május 17. 23:59

Június hónapban a vizsgaidőszak végéig TERVEZETT tevékenységek igazolása szükséges.

sikeres pályázás esetén a várható kifizetés: június 10.

A határidők be nem tartása jogvesztő hatályú!

Hiánypótlásra nincsen lehetőség, a szükséges dokumentumokat a pályázat leadásakor kell csatolni!

Hogyan?

A pályázathoz kötelezően csatolt dokumentumok minden pályázás alkalmával:

  • Az intézet által kiállított, tanév elején aláírt Kinevezés

ÉS

  • Demonstrátori beszámoló című melléklet. A Demonstrátori beszámolón minden adat (név, szakirány, Neptun-kód, e-mail cím, évfolyam, intézet, dátum, ledolgozott órák, tevékenység, tevékenységleírás) kitöltése szükséges, és ezeket mind a pályázónak, mind az intézetigazgatónak aláírásával egyaránt hitelesítenie kell az arra kijelölt helyeken!

Azon tevékenységek, melyek az adott havi pályázat leadása után kerülnek elvégzésre, a következő havi beszámolóban feltüntethetők és figyelembe vehetők!

Az elvégzett tevékenységek adminisztrálása legfeljebb egy órányi tevékenységként könyvelhető el, melyet a Bizottság az Ösztöndíj elbírálásakor figyelembe vesz.  

 

Kérdésekkel bátran keressétek a Kar szociális bizottsági elnökét, Monoki Fannit a szocialis@barczihok.elte.hu email címen!

Leave a Reply