Kreditátviteli kérelem

Kreditátviteli kérelem leadása előtt állsz? Itt egy kis segítség hozzá:

Az Albizottsághoz – az adott félévre felvett kurzusok esetén – a kérelmek benyújtásának határideje: a kurzusfelvételi időszak vége (szorgalmi időszak első hetének utolsó napja). Az Albizottság a kérelemről a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig dönt.

Az Albizottsághoz – az adott félévre felvett kurzusok esetén – a kérelmek benyújtásának következő határideje: az őszi félév esetén az őszi szünet utáni első munkanap, tavaszi félév esetén a tavaszi szünet utáni első munkanap. Az Albizottság a kérelemről a szüneteket követő 15 napon belül dönt.

Az adott félévre nem felvett (a képzésben később felveendő) kurzusokra a kérelem folyamatosan benyújtható.

Az Albizottság szemeszterenként kétszer ülésezik: a szemeszter 3. hetének végéig, illetve az őszi/tavaszi szüneteket követő 15 napon belül. A két határidő között, folyamatosan benyújtott kérelmek elbírálása szemeszterenként a fenti két alkalommal történik. Az Albizottság támogató határozata esetén a kérelmező mentesül az óralátogatás és a vizsgakötelezettség alól.

Az elbírálás alapja a kedvezményként feltüntetett kari tanegység tartalmának minimálisan 75%-os megfelelése a korábbi tanulmányokkal.

A hiányosan beadott kérelem esetén az Albizottság elektronikus levélben 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

forrás: Kari Kreditátviteli Albizottság ügyrendje

Az itt felsorolt tárgyak valamelyikére szeretnéd leadni? Kérjük, olvasd át figyelmesen!

…-ÁK-0008 Általános anatómia: Jelen kurzus az emberi test fő szervrendszereinek funkcionális anatómiáját tárgyalja. Pl. az Egészségtan nem egyenlő az Anatómiával.

…-ÁK-0010 Fejlődéstan, ami nem „fejlődéslélektan”! Ez egy biológiai témájú tárgy, ami még tartalmazza a fejlődésneurológiai ismereteket is. Pszichológiai témájú tárggyal ne próbáljátok meg ezt kiváltani.

…-ÁK-0011 A pszichológiai fejlődés és gyógypedagógiai vonatkozásai: a tárgy 3 fő témakörből áll, aki ezeket igazolni tudja, annak érdemes benyújtani: – általános-, fejlődés- és személyiséglélektan.

– …-GYK-0035 Jogalkalmazás és joghasználat a gyakorlatban: a tárgy speciális gyógypedagógiával foglalkozó jogi tartalmú, amely többek közt SNI-, BTMN-es tanulók jogairól, valamint a köznevelési jogról, tanulók – szülők – pedagógusok – gyógypedagógusok jogairól szól. Ilyen tartalmú tárgyat máshol valószínűleg nem oktatnak.

…GYK-0037 Iskolaegészségtan és elsősegélynyújtás: ha az iskolaegészségtan mellett az elsősegélynyújtási ismeretre nem tért ki korábbi tanulmányod, akkor jogosítvány másolattal is kiváltható.

…-GYK-0040 Összevont gyógypedagógiai pszichológia szigorlat: az egyes tárgyak kreditelismerése azt jelenti, hogy az adott vizsgát nem kell letenned, mert feltételezik a tudás meglétét. Ugyanakkor a tantervnek megfelelően ezeket a tudásokat egyben, szintetizálva kérik számon a szigorlatban mindenkitől. Szigorlatozni tehát lényegében mindenkinek kötelező (kivéve, ha ugyanilyen tartalommal nem csak egyenként vizsgáztál, hanem szigorlatoztál is). A szigorlati tájékoztató itt megtekinthető.

…-GYK-0046 Anyanyelv és történelem tanítás módszertana és gyakorlata: annak a hallgatónak érdemes benyújtania, aki magyar és töri szakos tanár. Ha csak az egyik, akkor a másik fele mindenképpen hiányzik vagyis a szakos módszertan. Óvodapedagógusok és tanítók vegyék figyelembe, hogy alsó- és felső tagozatos ismereteket közvetít a tárgy, illetve a történelemtanítás módszertanát. Ennél a tárgynál nem lehetséges a részvizsga.

…-GYK-0047 Matematika és természettudományos tantárgyak tanítás módszertana és gyakorlata: beadhatja: tanító – természetism. műv. területes. Az oktatók vezetik maguknál, hogy ki nyújtotta be és milyen végzettséggel. Ha el is van utasítva, mert csak fele részben egyezik, akkor csak részvizsgát kell tenni vagy a term. ismeretből vagy a matekból. Óvodapedagógus általános iskolai (alsó- és felső tagozat) módszertant nem tanult, felmentést nem kaphat.

A kérelmek elektronikus úton történő leadásánál, kérjük figyeljetek az alábbiakra:

 • Egy e-mail-ben csak egy – jelen képzésetek – tantárgyi kérelmet és annak mellékleteit nyújtsátok be.
 • Az e-mail tárgyába kerüljön bele a hallgató neve és a kérelmezendő tárgy kódszáma, pl. „Minta Kata – ALGY-ÁK-0000”
 • A tárgyleírások a Neptunban megtalálhatók, először nézzétek át, hogy miről szól a kurzus, mielőtt teljesen más ismereteket tartalmazó tematikákat szereztek be.
 • A dokumentumot NE elforgatva küldjétek.
 • A csatolmányokat nevezzétek át annak tartalmának megfelelően.
 • Kérjük, hogy pdf-ként csatoljátok a fájlokat. Előnyös, de nem kötelező, ha egy pdf-be összeraktok mindent, ami az adott tárgyhoz kell (kérelem-tematika-index). Ehhez javasoljuk az alábbi oldalt, ahol a különböző fájlokat egy dokumentummá tudjátok vágni: https://smallpdf.com/merge-pdf
 • A tárgyteljesítési lapon, illetve az oklevélmelléklet/index csatolása esetén jelöljétek a hivatkozott kurzus/oka/t.
 • Több tárgyleírás csatolása esetén jelöljétek azokat a témákat, melyeket beszámítani gondoltok. Továbbá egy tárgy elfogadásához ne csatoljatok 25-30 oldalas mellékleteket, anélkül, hogy megjelölnétek benne melyik részt gondoljátok elfogadtatni.
 • Oklevélmelléklet csatolása esetén, ha nem tartalmazza a neveteket az adott oldal, akkor az első oldalát is csatoljátok hozzá, ahol a nevetek és a dokumentum sorszáma szerepel, ami alapján be lehet azonosítani – ezért hitelesítést nem kérnek.
 • Minden egyes kérelemhez külön csatoljatok teljesítés igazolást. NE egy komplett index/oklevél mellékletet csatoljatok. Tehát, ha több tárgyra nyújtotok be kérelmet, akkor mindegyikhez csatolni szükséges az adott oldalt, mivel minden egyes kérelem külön ügyiratnak számít.
 • Hitelesítéssel (intézményi pecsét+aláírás) csak tematikát kérnek.
 • A szabadon választható kreditekre CSAK egy diplomamásolatot kérnek csatolni a formanyomtatványhoz, nem kell semmilyen tárgyat feltüntetni, mivel virtuális tárgyként tudják elismerni. A kódhoz és tárgy névhez a képzésetek tantervében szereplő „Szabadon választható” tárgy kódját kell beírni a kreditszám megjelölésével (pl.: levelezős: ALGY-SZV-17 kr., továbbképzős: TLGY-SZV-6 kr., mester terapeuta: LSZV-5 kr., mester-gyp-tanár: MLGYP-TA-SZV-5 kr. stb.).

Az aktuális formanyomtatvány innen érhető el (Kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság részére) néven.

A formanyomtatványon megtalálható többek közt a döntésről történő értesítés. Kérjük, ezzel kapcsolatban ne keressétek külön az ügyintézőket. Köszönjük!