Kreditátviteli kérelem

Kreditátviteli Kisokos (Hallgatói tájékoztató a kreditátviteli kérelmek benyújtásához az ELTE BGGYK-n*)

A Kreditátviteli kérelmek benyújtásának menete, határozathozatal:
A Kari Kreditátviteli Albizottság (továbbiakban KAB) Ügyrendje „Az ügykezelés rendje”alapján a kreditátvételi, befogadási kérelmeket a honlapon található határidős jegyzékben szereplő határidőig kell megküldeni a komaromi.hajnalka@barczi.elte.hu címre.

A megállapított határidők jogvesztők, a késedelmesen benyújtott kérelmeket a KAB csak a következő időszakban bírálja el.

A KAB a hallgatók kreditátviteli ügyeiben határozattal dönt. Felhívjuk figyelmüket, hogy a KAB a tanegységeket a hozott érdemjeggyel együtt fogadja be, több tárgy esetén átlagszámítással.

A Tanulmányi Hivatal a bizottsági határozatokról a hallgatót elektronikusan a tanulmányi rendszeren keresztül, a Neptun Hivatalos bejegyzések rovatában tájékoztatja.

Az eredmények megtalálhatók a Neptun:

  • Tanulmányok/Leckekönyv menüpontja alatt a legördülő menü ’minden félév’ kiválasztása után az oldal alján a ’Félévfüggetlen speciális indexsorok’ alatt és a
  • Tanulmányok/Hivatalos bejegyzések menüpont alatt.

Ezen kívül külön értesítést nem kapnak az eredményről.

A kérelem benyújtásának formai és tartalmi követelményei:
Egy kérelemmel egy tárgy (jelen képzésében szereplő) elfogadása kérhető, melyet a szükséges mellékletekkel együtt egy e-mail-ben küldjenek meg. Az e-mail tárgyában szerepeljen a hallgató neve valamint a kérelmezendő kurzus kódszáma (mást ne tüntessen fel!).

A hallgatóknak a kérvényt elektronikus formában kell kitölteniük, az aláírást a név mögé illesztett s.k. jelölés hitelesíti.)

A formanyomtatvány a kari honlapról a Tanulmányi Hivatal/Nyomtatványok menüpont alatt a „Kérelem a Kari Kreditátviteli Albizottság részére” címen tölthető le.

A formanyomtatvány megfelelő rovatába a jelen képzésének a kurzus kódját és címét írják be.

A formanyomtatványhoz szükséges mellékelni a beszámítandó kurzus/ok hitelesített (intézményi pecsét+aláírás vagy Neptunból letöltött) tematikáját (hitelesítés nélküli „sima gépelt” word/pdf dokumentumban megjelenő tematikát nem fogadunk el!) valamint a teljesítést igazoló dokumentumot (index fénymásolat, kreditigazolás, elektronikus indexkivonat, oklevélmelléklet, vagy egyéb hivatalos igazolás).

Amennyiben korábbi intézményétől e-mail-ben kapta meg a tárgyleírást, akkor azt az e-mail-t továbbítással küldje meg, hogy benne maradjon a melléklet és igazolja annak „származását”, valamint csatolja hozzá az adott kurzushoz a további mellékleteket (kérelem, teljesítés igazolás).

A formanyomtatványon és a teljesítés igazoláson felül max. 5 db tárgytematika csatolható! A tárgyleírásokban – amennyiben más ismeretet is közöl – szükséges jelölni a beszámítandó részt. Amennyiben a tárgyleírás/ok 3 oldalnál hosszabb/ak, akkor az e-mail üzenő részében részletezzék az érintett oldalszámo/ka/t a megfelelő fájlnév megadásával.

Az összetartozó tárgyleírásokat ne oldalanként külön-külön csatolják, hanem egy fájlban.

A teljesítés igazolás csak azon oldalának másolatát kérjük csatolni, ahol a hivatkozott tárgy/ak igazolva van/nak (az adott kurzus/oka/t kiemeléssel vagy *-gal kérjük jelölni); az oklevélmelléklet esetén, amennyiben a név nincs feltüntetve adott oldalon, akkor az azonosításra szolgáló (személyi adatok) oldalt is csatolni szükséges. Minden egyes kérelemhez külön kérjük csatolni az adott oldalú teljesítés igazolást, komplett index/oklevélmelléklet másolatot nem kérünk.

A csatolmányokat olyan fájlnévvel lássák el, ami alapján beazonosítható, hogy mi nyílik meg alatta.

A kreditelismerés min. 75%-os tartalmi és szakirodalmi egyezés alapján adható meg.

A jelen képzésre vonatkozó tárgyleírások a Neptunban az adott tárgynál megtalálhatók (viszont csak felvett tárgy esetén hozzáférhető), kérjük, benyújtás előtt szíveskedjenek összevetni a tartalmakat és csak abban az esetben nyújtsák be kérelmüket, amennyiben vélelmezik a megfelelő mértékű átfedést.

A kérelem nem csak az adott félévben meghirdetett kurzusra nyújtható be, hanem
bármelyre.

Egyéb tájékoztatás:
Résztárgyra
nem lehet kreditelismerést kapni, csak, ha a komplett kurzus adott százalékát lefedi a beszámítandó korábbi kurzus tartalma. A Neptunban részfelmentést nem lehet rögzíteni.

A szabadon választható kurzusok elismeréséhez az

  • alapképzésben nem kérünk tematikát csatolni, hanem diplomások esetén egy oklevélmásolatot, vagy egy olyan teljesítés igazolást, amelyen legalább annyi kredit teljesítése igazolva van, mint amennyi a kérelmezendő kreditszám;
  • mesterképzések és a szakirányú továbbképzések esetén a bemeneti követelményként előírt oklevél alapján nem lehet a szabadon választható tárgyakat kiváltani, csak abban az esetben, amennyiben az alapképzésben kötelezően előírt kreditszámon felül végezte képzését és ezt igazolni is tudja (a teljesített kreditszám az oklevélmellékletben szerepel).

A szabadon választható tárgyak virtuális tárgyként csak kreditértékkel lesznek elismerve, nem lesznek nevesítve.

Téves kódon felvett és teljesített kurzusra csak teljesítés igazolást kérünk mellékelni, a formanyomtatványra az a kódszám kerüljön, amire kéri az elismerést.

Az elbocsátott, majd felvételi eljárás keretében azonos szakra újra felvételt nyert hallgatók (újra felvettek) esetében a korábban teljesített kurzusok elismerésére kreditátviteli kérelmet szükséges benyújtani, melyhez szükséges a korábbi tanulmányok teljesítéséről szóló igazolás (kreditigazolás v. teljesítés igazolás v. indexmásolat) csatolása, azonban tárgyleírást nem kérünk csatolni. Esetükben várható lesz, hogy nem minden kurzus kerül elismerésre a tantervi változások következtében. Azon tárgyak, amelyek jelen képzése kurzusaival nem megfeleltethetőek, a szabadon választható tárgyak terhére kerülnek jóváírásra max. az ott előírt kreditmennyiségig.

Amennyiben a hallgató a képzési programjában előírtakon felül teljesít kurzust, akkor az/ok a szabadon választható kreditek terhére íródnak jóvá. Pl. egy 2 kredites KV-modulból kétvagy több tárgyat teljesít, akkor a 2 krediten felüliek már a szabadon választható kreditek terhére kerülnek jóváírásra. Erre nem kell kérelmet benyújtani, bármely kódon teljesített más tárgy ide számolható el kreditértékben.

A diplomával rendelkező hallgatók automatikus kreditelismerésben részesülnek (a beiratkozáskor leadott oklevélmásolat alapján) három csoportba foglaltak (óvodapedagógus; tanító-közismereti tanár; egyéb végzettség) szerint egyes kurzusokból, ennek részletezése a honlapon itt megtalálható. Ezeket a kurzusokat nem kell felvenni valamint kérelmet benyújtani rá, az őszi félév folyamán a Tanulmányi Hivatal munkatársai rögzítik a kreditelismerést a Neptunban. Az a hallgató, aki a már megkezdett – jelen – tanulmányai alatt szerez párhuzamosan másik végzettséget, egy oklevélmásolattal nyújtson be kreditátviteli kérelmet az automatikusan elismert kurzusokra vonatkozóan (a kérelemre csak annyit írjon, hogy diploma alapján automatikus kreditelismerést kér).

Amennyiben nem a Kisokosban leírtaknak megfelelően nyújtják be kérelmeiket, akkor visszaküldésre kerül javításra, pótlásra!