Egyszeri közéleti ösztöndíj

EGYSZERI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ

KIK PÁLYÁZHATNAK?

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhat azon hallgató, aki

• a Karon tanulmányait államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, valamint doktori képzésben,

• nappali tagozaton folytatja,

• aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

HOL?

A pályázatokat elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszer felületén az „Ügyintézés” menü „Kérvények” menüpontjában lehet leadni.

MIKOR?

A pályázatok benyújtására 2024. február 15., 8:00-tól 2024. május 15., 20:00-ig folyamatosan van lehetőség. Az elvégzett tevékenységet követően 31 napon belül lehet érvényesen pályázni. Abban az esetben, ha a pályázó rajta kívülálló ok miatt nem tudja leadni a pályázatát 31 napon belül, de minden más feltételnek eleget tesz, pályázata támogatható. Egy tevékenységre csak egyszer ítélhető meg ösztöndíj, a Kari Ösztöndíj Bizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatokat elutasítja, melyek korábban már támogatásban részesültek.

A pályázó tevékenységben való részvételének ellenőrizhetőnek kell lennie a KÖB számára, a sikeres pályázáshoz kötelező a pályázó tevékenységét igazoló igazolás feltöltése. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell továbbá a pályázott tevékenység, rendezvény rövid, közérthető tartalmi beszámolóját, a végzett tevékenység leírását.

Az adott hónap 17-e után leadott pályázatok esetén nem garantálható, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg!

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a szocialis@barczihok.elte.hu címen!

Leave a Reply