Egyszeri közéleti ösztöndíj

Egyszeri közéleti ösztöndíj – 2021-es tanév

Ki pályázhat?

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhat azon hallgató, aki

  • a karon tanulmányait magyar állami ösztöndíjas és önköltséges alap-, vagy mester- képzésben
  • nappali tagozaton folytatja
  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

 

Hol?

A pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszer felületén az Ügyintézés menü Kérvények menüpontjában lehet leadni.

 

Mikor?

A pályázat benyújtásának ideje: A pályázatok benyújtására 2022. február 2. 08:00-tól 2022. 06.15. 16:00-ig folyamatosan van lehetőség. Az elvégzett tevékenységet követően 31 napon belül lehet érvényesen pályázni, ebbe nem számolandóak a január hónap napjai. Abban az esetben, ha a pályázó rajta kívülálló ok miatt nem tudja leadni a pályázatát 31 napon belül, de minden más feltételnek eleget tesz, pályázata támogatható. Egy tevékenységre csak egyszer ítélhető meg ösztöndíj, a Kari Ösztöndíj Bizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatokat elutasítja, melyek korábban már támogatásban részesültek.

Az adott hónap 17-e után leadott pályázatok esetén nem garantálható, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg!

Kérdésekkel bátran keressétek a Kar szociális bizottsági elnökét, Monoki Fannit a szocialis@barczihok.elte.hu email címen!

 

Leave a Reply