Tanulmányi ösztöndíj

Kedves Hallgatók! 🐙
 
A tavaszi féléves tanulmányi ösztöndíj határokat az alábbi képen láthatjátok.
 

Pár fontos információ a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban:

Számítása: 🧮
– Tanulmányi ösztöndíjra csakis államilag finanszírozott, nappali tagozatos hallgatók lehetnek jogosultak, akik túlestek már az első vizsgaidőszakon (tehát az első félévesek ősszel még nem kaphatnak).

– A tanulmányi ösztöndíj megállapítása kreditindex alapján, sávonként történik.

– Kreditindex megállapításának módja:
KI = ∑( teljesített kredit * érdemjegy) / 30

– Minden félévben a hallgatók maximum legjobb 50% részesülhet ösztöndíjban, tehát ők határozzák meg az adott félévben a legmagasabb és a legalacsonyabb kreditindexet.

– Más felsőoktatási intézményből átvett hallgatók ugyancsak az utolsó lezárt féléves eredményük alapján jogosultak ösztöndíjra.

Kifizetés: 💸
– Az ösztöndíjra az adott féléves regisztrációval automatikusan pályázik a hallgató, a tanulmányi ösztöndíj összege automatikusan kiutalásra kerül, ha elérte a minimum kreditindex határt, és teljesülnek az alább leírt feltételek.

– A megítélt ösztöndíj kifizetése csak akkor történhet meg, ha a hallgató (alapértelmezett) bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a pályázó a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a Neptunban, a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszti.

– Az ösztöndíj a tavaszi félévben márciusban kerül először kiutalásra duplán, a februári juttatással együtt (ezt követően pedig további három alkalommal: áprilisban, májusban és júniusban).

(Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer alapján)

A 2023/24-as tanév tavaszi féléves tanulmányi ösztöndíjak alakulása:

Kérdéseitekkel keressétek Gyalay Katicát a szocialis@barczihok.elte.hu-n.

Leave a Reply