Tanulmányi ösztöndíj

Kedves Hallgatók!🐙
 
A tavaszi féléves tanulmányi ösztöndíj határokat az alábbi képen láthatjátok.😇
 
Pár fontos információ a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban:
 
Számítása🧮:
– Tanulmányi ösztöndíj csakis államilag finanszírozott, nappali tagozatos hallgatóknak jár, akik túlestek már az első vizsgaidőszakon (Tehát az első félévesek ősszel még nem kaphatnak)
 
– A tanulmányi ösztöndíj megállapítása kreditindex alapján, sávonként történik.
 
– Kreditindex megállapításának módja:
KI = ∑( teljesített kredit * érdemjegy) / 30
 
– Minden félévben a hallgatók legjobb 50% részesülhet ösztöndíjban, tehát ők határozzák meg az adott félévben a legmagasabb és a legalacsonyabb kreditindexet
 
– Más felsőoktatási intézményből átvett hallgatók ugyancsak az utolsó lezárt féléves eredményük alapján jogosultak ösztöndíjra
 
Kifizetés💸:
– Az ösztöndíjra adott féléves regisztrációval automatikusan pályázik a hallgató, melynek összege kiutalásra kerül, ha elérte a minimum kreditindex határt, és teljesülnek az alább leírt feltételek
 
– A megítélt ösztöndíj kifizetése csak akkor történhet meg, ha a hallgató (alapértelmezett) bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a pályázó a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a Neptunban, a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszti
 
– Az ösztöndíj az őszi félévben októberben kerül először kiutalásra duplán, a szeptemberi juttatással együtt
(Hallgatói Követelményrendszer)
 

A 2023/24-as év őszi féléves tanulmányi ösztöndíjak alakulása:

Kérdéseitekkel keressétek Gyalay Katicát a szocialis@barczihok.elte.hu-n.

Leave a Reply