Mintatanterv segédlet

 

tanterv1. Kódszám: Sokszor az egyes tárgyakra kód alapján hivatkoznak. Például az előfeltételnél (lásd 2-es és 3-as pont).

2. Gyenge előfeltétel: Ha normál betűvel van írva a kód, akkor a tárgy gyenge előfeltételnek számít. Ez azt jelenti, hogy az előfeltétel és az adott tárgy ugyanabban a félévben teljesíthető.

3. Erős előfeltétel: Ha félkövér betűvel van írva a kód, akkor a tárgy erős előfeltételnek számít. Ez azt jelenti, hogy az előfeltételt minimum egy félévvel korábban teljesíteni kell.

4. Félév: A félév jelöli azt, hogy mikor lehet a tárgyat teljesíteni. Az első oszlopban az óraszám, a másodikban a kreditérték található.

5. Kötelezőség: Azt jelöli, hogy az adott modulban hány kreditet kell elvégezni.

6. Teljesítés: Az x-ek azt jelölik, hogy még melyik félévekben lehet teljesíteni a tárgyat.

7.  Kötelezően választhatók: Az adott modulban például 4 kreditet kell kötelezően teljesíteni. Mivel a blokkban minden tárgy 2 kredites, ezért bármelyik kettő teljesíthető. (2*2=4)

A szakirányú képzésnél a VÁLASZTHATÓ MODUL az egy szakirányosokra vonatkozik. Aki két szakirányosként ebből a sávból vesz fel tárgyat, az szabadon választható tárgynak minősül.

 

Kattints a képre a nagyobb méretért!

Leave a Reply