Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság feladata, hatásköre:

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) szabályos működését, az Alapszabályban foglaltak betartását, valamint a szervezet pénzügyi gazdálkodását ellenőrzi, felügyeli a küldöttgyűléseket.

Az EB-hez akkor fordulhattok, ha a HÖK (vagy valamelyik testületének) működésében szabálytalanságot, mulasztást találtok, és ezt a problémát nem lehet a HÖK szintjén megoldani. Ezt a következő e-mail címen is megtehetitek: eb@barczihok.elte.hu

Ha probléma adódik, a következő dokumentumokra hivatkozhattok:

ELTE HÖK Alapszabály

Hallgatói Követelményrendszer

Mindenkori Nemzeti Felsőoktatási Törvény


Akihez fordulhattok:

 

 

Csató Ferenc

Ellenőrző bizottsági elnök
E-mail: eb@barczihok.elte.hu
Fogadóóra:

 

 


 

 

Sápi Luca

Ellenőrző bizottsági tag
E-mail: eb@barczihok.elte.hu

 

 

 

Leave a Reply