Alaptámogatás

A pályázati kiírás ide kattintva elérhető.

Ki jogosult?

Alaptámogatásra az a hallgató jogosult, aki:

  • a tanév tavaszi félévében első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben,

illetve

  • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű vagy
  • családfenntartó vagy
  • nagycsaládos vagy
  • 25 éves kor alatti árva vagy
  • hátrányos helyzetű vagy
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
  • 25 éves kor alatti félárva.

Természetesen ezeket a kategóriákat a pályázati kiírásban kért dokumentumokkal kell igazolni a támogatás elnyeréséhez.

Hol?

Pályázni a Neptun felületen lehetséges, az Ügyintézés fül Kérvények menüpontjában.

Hogyan?

Az alaptámogatásra való pályázás egybekötött a rendszeres szociális támogatásra való pályázással. Az alaptámogatásban való részesülést a kérvényen belül lehet kérni. Az alaptámogatás csak akkor nyerhető el, ha a pályázó a rendszeres szociális támogatást is elnyerte, hiszen az alaptámogatás pályázati feltételei szigorúbbak a rendszeres szociális támogatásnál.

Kérdésekkel bátran keressétek a Kar szociális bizottsági elnökét, Monoki Fannit a szocialis@barczihok.elte.hu email címen!

Leave a Reply