Campus Mundi

Az ösztöndíjjal lehetőségetek van kijutni a tanulmányaitokhoz szorosan kötődő felsőoktatási programokra.

Részképzés

Jelentkezés határideje a 2020/21-es tenévre: 2021. március 30-án 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig

Csak a már meglévő partneregyetemekre pályázhattok EU-n belül és kívül is. (A Stipendium Hungaricum országokba ösztöndíjat nyert hallgatók egyéni költségvetést és utazástámogatási juttatást is kapnak.)

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak

Szakmai gyakorlat

Jelentkezés határideje a 2020/21-es tanévre: 2021. június 30, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig

A hallgatónak kell keresni tanulmányaihoz kötődő fogadóintézményt, ahol 3-5 hónapot tölthet el és heti minimum 30 órás gyakorlatot kell teljesítenie.

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlatuk alatt tanulmányaikhoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat.

Rövid tanulmányi út

Jelentkezés határideje a 2020/21-es tanévre: 2020. április 30.

A hallgatónak önállóan kell fogadó szervezetet találnia 2-90 napos időtartamra. Ez lehet bármilyen külföldi intézmény (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciá, szakmai verseny, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott.

A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt.

További információkért keresd az ELTE vagy a Campus Mundi oldalát!

 

Vélemény, hozzászólás?