Egyszeri közéleti ösztöndíj

Egyszeri közéleti ösztöndíj – 2023/24 őszi félév

Ki pályázhat?

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhat azon hallgató, aki

· a Karon tanulmányait államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, valamint doktori képzésben,

· nappali tagozaton folytatja,

· aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

 

Hol?

A pályázatokat elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszer felületén az „Ügyintézés” menü „Kérvények” menüpontjában lehet leadni.

 

Mikor?

A pályázatok benyújtására 2023. szeptember 13., 8:00-tól 2023. december 8., 16:00-ig folyamatosan van lehetőség. Az elvégzett tevékenységet követően 31 napon belül lehet érvényesen pályázni. Abban az esetben, ha a pályázó rajta kívülálló ok miatt nem tudja leadni a pályázatát 31 napon belül, de minden más feltételnek eleget tesz, pályázata támogatható. Egy tevékenységre csak egyszer ítélhető meg ösztöndíj, a Kari Ösztöndíj Bizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatokat elutasítja, melyek korábban már támogatásban részesültek.

 

A pályázó tevékenységben való részvételének ellenőrizhetőnek kell lennie a KÖB számára, a sikeres pályázáshoz kötelező a pályázó tevékenységét igazoló igazolás feltöltése. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell továbbá a pályázott tevékenység, rendezvény rövid, közérthető tartalmi beszámolóját, a végzett tevékenység leírását.

Az adott hónap 17-e után leadott pályázatok esetén nem garantálható, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg!

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a szocialis@barczihok.elte.hu címen!

Leave a Reply