Egyszeri közéleti ösztöndíj

Egyszeri közéleti ösztöndíj – 2021-es tanév

A pályázati kiírás itt érhető el: Egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati kiírás 2021.

Ki pályázhat?

Egyszeri közéleti ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki

  • a karon tanulmányait államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben,
  • nappali tagozaton folytatja, és
  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

 

Hol?

A pályázatokat elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszer felületén az Ügyintézés menü Kérvények menüpontjában lehet leadni. 

 

Mikor?

A pályázatok benyújtására 2021. február 1-től 2021. május 16. 23:59-ig folyamatosan van lehetőség.  folyamatosan van lehetőség. Az elvégzett tevékenységet követően egy hónapon belül lehet érvényesen pályázni, ebbe nem számolandók június, július, augusztus és szeptember hónapjai.

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg!

Kérdésekkel bátran keressétek a Kar szociális bizottsági elnökét, Monoki Fannit a szocialis@barczihok.elte.hu email címen!

 

Leave a Reply