ERASMUS +

Az Erasmus+ program keretében pályázni lehet 3-5-hónapos tanulmányok folytatására a kar valamelyik partneregyetemén, illetve 2-5-hónapos szakmai gyakorlat végzésére az Európai Unió tagállamaiban, továbbá  Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Macedóniában, Svájcban, illetve Törökországban.

Kari sajátosságok:

A részképzés célja: az itthoni tanulmányokhoz kapcsolódó kurzusok végzése egy erre alkalmas partneregyetemen; időtartama: az adott partneregyetemen meghirdetett Erasmus szorgalmi időszak, melyet ki lehet egészíteni legfeljebb egy hónapos szakmai gyakorlattal legfeljebb öt hónap hosszúságúra (= kombinált út); a tanítást megelőző, az egyetem saját szervezésű intenzív nyelvi kurzusával vagy ún. EILC-vel; tartalma: 25-30 kreditnyi kinti kurzus teljesítése.

Szakmai gyakorlatra:

BA III. évfolyamosoknak, valamint MA-s és szakirányú továbbképzéses hallgatóknak bármely évfolyamon.

2-5 hónap (minimum 61 naptári nap, az 1-2 hetes intézményi szünetek nélkül), melyet ún. kisnyelves országok esetében ki lehet egészíteni EILC intenzív nyelvi előkészítő kurzussal; tartalma: heti átlag 35 órás, teljes idős foglalkoztatásnak minősülő, hospitálással egybekötött munkavégzés.

 

 

A támogatott Erasmus-időszak és az ösztöndíj összege

A pályázaton nyertes hallgatók a partnerintézmény által hivatalosan igazolt időszakra kaphatnak ösztöndíjat. Ez az időszak legalább 3 hónapos kell, hogy legyen (szakmai gyakorlatnál legalább 2 hónapos), és legfeljebb 5 hónapos lehet. Részképzés esetén a félév kezdetét és hosszát a partneregyetem határozza meg

Az ösztöndíj összege függ attól, hogy melyik országba utazik a hallgató, és hogy részképzésre vagy szakmai gyakorlatra megy (kombinált út esetén a részképzéses összegek érvényesek a teljes időszakra).

A 2014/2015. tanévi ösztöndíjak összege:

• Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország egyetemeire utazók számára havi 500 euró a részképzés esetén és 600 euró a szakmai gyakorlat esetén;

• Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 400 euró a részképzés esetén és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén;

• Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia, egyetemeire utazók számára havi 300 euró a részképzés esetén és 400 euró a szakmai gyakorlat esetén.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

 

Leave a Reply