ERASMUS +

Az Erasmus+ program keretében pályázni lehet 3-6-hónapos tanulmányok folytatására a kar valamelyik partneregyetemén, illetve 2-5-hónapos szakmai gyakorlat végzésére az Európai Unió tagállamaiban, továbbá  Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Macedóniában, Svájcban, illetve Törökországban.

Kari sajátosságok:

Részképzés:

Célja: az itthoni tanulmányokhoz kapcsolódó kurzusok végzése egy erre alkalmas partneregyetemen.

Kik jelentkezhetnek? BA és MA képzés, illetve szakirányú továbbképzés bármely nappali vagy levelező tagozatos hallgatója

Időtartama: az adott partneregyetemen meghirdetett Erasmus szorgalmi időszak (minimum 90, maximum 360 nap), melyet ki lehet egészíteni legfeljebb egy hónapos szakmai gyakorlattal legfeljebb öt hónap hosszúságúra (= kombinált út); a tanítást megelőző, az egyetem saját szervezésű intenzív nyelvi kurzusával vagy ún. EILC-vel

Tartalma: 25-30 kreditnyi kinti kurzus teljesítése

Szakmai gyakorlat:

Kik jelentkezhetnek? BA képzésben az 5. félévüket elvégzett hallgatók, valamint MA-s és szakirányú továbbképzéses hallgatók bármely évfolyamon – aktív státusz szükséges

Időtartama: minimum 60, maximum 360 nap (az 1-2 hetes intézményi szünetek nélkül), melyet ún. kisnyelves országok esetében ki lehet egészíteni EILC intenzív nyelvi előkészítő kurzussal

Tartalma: heti átlag 35 órás, teljes idős foglalkoztatásnak minősülő, hospitálással egybekötött munkavégzés

Diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat:

Kik jelentkezhetnek? az utolsó aktív félévüket végző hallgatók

A szakmai gyakorlat az abszolutórium megszerzése (aktív státusz megszűnése) után kezdődhet el, és annak legkésőbb 360 nappal az aktív státusz megszűnése után be kell fejeződnie

Időtartama és tartalma: megyegyezik a szakmai gyakorlatéval

 

 

A 2020/21-es tanévi ösztöndíjak összegei:

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára:

– részképzés esetén: 520 Euró/hó (kombinált mobilitásnál is!)

– szakmai gyakorlat esetén: 620 Euró/hó a szakmai gyakorlat esetén

– szociális kiegészítő támogatással: egységesen 720 Euró/hó

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára:

– részképzés esetén: 470 Euró/hó (kombinált mobilitásnál is!)

– szakmai gyakorlat esetén: 570 Euró/hó

– szociális kiegészítő támogatással: egységesen 670 Euró/hó

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára:

– részképzés esetén 420 Euró/hó (kombinált mobilitásnál is!)

– szakmai gyakorlat esetén: 520 Euró/hó

– szociális kiegészítő támogatással: egységesen 620 Euró/hó

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK

– EHÖK Erasmus+ Start ösztöndíj: a 2020/21-es tanév őszi kiutazói számára előreláthatólag 2020 szeptemberében, a tavasszal kiutazóknak 2021 februárjában várható a pályázati kiírás.

– Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: az új felhívás várhatóan 2020 márciusában kerül kiírásra, az Erasmus+ pályázatot ettől függetlenül le kell adni;

– Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása: az új felhívás várhatóan 2020 márciusában kerül kiírásra, az Erasmus+ pályázatot ettől függetlenül le kell adni;

– ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére: az új felhívás várhatóan májusban kerül kiírásra.

 

Részletek az ELTE oldalán!

Kérdéseitekkel keressétek bizalommal a Bárczi HÖK külügyi referensét, Molnár Anettet a kulugy@barczihok.elte.hu e-mail címen!

 

Leave a Reply