Esélyegyenlőség

Kedves Hallgatótársaink!

Karunkon fontosnak tartjuk a speciális szükségletekkel való foglalkozást. A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaihoz szükséges feltételek megteremtéséről a Speciális Szükségletű Hallgatók Segítő Testülete (SHST) gondoskodik. Az SHST munkáját a fogyatékos-ügyi koordinátor, Nagyné dr. Schiffer Csilla irányítja. 2015 szeptemberében alakult meg a Fogyatékosügyi Központ, melynek vezetője Kovács Krisztina. A Fogyatékosügyi Központ ellátja és koordinálja az Egyetemen tanuló fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő (speciális szükségletű) hallgatók esélyegyenlőségének feladatait. A Központ szolgáltatásairól az alábbi linken lehet olvasni: https://www.elte.hu/content/fogyatekosugyi-kozpont.t.12042?m=555.

Ahhoz, hogy segíthessünk, a legfontosabb lépés a REGISZTRÁCIÓ. A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkeznek a kari fogyatékos-ügyi koordinátoruknál és a megfelelő igazolást leadják nekik, vagy a Tanulmányi Hivatalnak. A regisztráció határideje: szeptember 7. 16.00 óra abban az esetben, ha a hallgató kurzusfelvételi előnyhöz kíván jutni. Ha erre nem tart igényt, akkor bármikor regisztrálhat a kari fogyatékosügyi koordinátornál.

A kurzusfelvételi előny pedig +1000 többletpontot jelent a Neptunban történő tárgyfelvételkor. Ezen felül a karon biztosítunk még egyéb kedvezményeket a tanulmányok során.A kari fogyatékos-ügyi koordinátor döntése alapján személyi segítőt lehet kijelölni a számukra. Indokolt esetben a fogyatékossággal élő hallgatóknak joga van hangfelvételt készíteni az órákon. Fontos, hogy minden esetben fel kell hívni az oktató figyelmét arra, hogy felvétel készül, illetve minden hangfelvételt kizárólag saját használatra lehet megőrizni.A hallgató kérése a vizsgáztató köteles a vizsgára való felkészülési időt (írásbeli esetén a vizsga megírásának idejét) legalább 10%-kal, legfeljebb 30%-kal meghosszabbítani. Azt az igényt minden esetben előre kell jelezni!

Regisztrált speciális szükségletű hallgatók által igénybevehető szolgáltatások még:A Hallgatói Önkormányzat ingyenes nyomtatást és fénymásolást biztosít a speciális szükségletű hallgatók részére. Ez összesen 300 oldal félévente.

A könyvtárban csak a nem kölcsönözhető állomány (folyóirat, kizárólag olvasótermi vagy archív példányú könyv) fénymásolható ingyen. A kölcsönözhető állományt a HÖK fénymásolóján tudják a hallgatók másolni. Ha ez a fénymásolás segítséget igényel, akkor ajánlott ezt előre jelezni a Hallgatói Önkormányzat irodájában, nyitva tartási időben személyesen, vagy levélben: eselyegyenloseg@barczihok.elte.hu

Ezen felül a regisztrált hallgatók ingyenesen félévente 10-szer a laminálás és a spirálozás lehetőségével is élhetnek.

Az alábbi szolgáltatásokat a Hallgatói Önkormányzat irodájában vehetik igénybe a hallgatók, nyitvatartási időben: minden hétköznap 8:00-12:00 óra között.

További információ:

A Kar honlapján a könyvtárhasználatra vonatkozóan: http://barczi.elte.hu/a-karrol/konyvtar/533-shst-a-konyvtarban

A Kar honlapján:http://barczi.elte.hu/oktatas/shst

Elérhetőségek:

Leave a Reply