Kivételes tanulmányi rend

Kivételes tanulmányi rend (295. §)

(1) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelmet a Kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon, a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottságának címezve a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A kérelemről a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága dönt, a döntésről szóló határozatot a bizottság elnöke írja alá.

[A kivételes tanulmányi rend iránti kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(2) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelem beérkezésének határideje – ide értve az ERASMUS ösztöndíjban részesülő hallgatókat is – a vonatkozó félév szorgalmi időszaka második hetének utolsó munkanapja.

(3) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelemhez csatolni kell a kivételes tanulmányi renddel érintett kurzus/kurzusok követelményének teljesítésére vonatkozó feltételeket tartalmazó, a kurzus oktatója által aláírt nyilatkozatot.

(4) Kivételes tanulmányi rend a 74.§ (2) bekezdésében foglalt eseteken kívül akkor adható, ha a hallgató

  1. a) ERASMUS ösztöndíjban részesül, és ezért tanulmányait külföldi felsőoktatási intézményben folytatja;
  2. b) tanulmányainak folytatásában tartós betegség akadályozza a tartós betegség fennállásáról szóló orvosi igazolás alapján;
  3. c) közvetlen hozzátartozója súlyos betegsége miatt a kérelmező hallgató ápolására szorul a közvetlen hozzátartozó betegségéről és tartós ápolásra szorulásáról szóló orvosi igazolás alapján;
  4. d) a tanulmányi félévet meg nem haladó időtartamban külföldi gyógypedagógiai szakmai munkavállalás céljából kéri a munkáltató igazolása alapján.

(5) Az ERASMUS ösztöndíjban részesülő hallgató a külföldön töltött félévet követő regisztrációs időszak végéig igazolhatja tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését.

9. kivételes tanulmányi rend

Leave a Reply