Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíj – 2016-17-es tanév

A pályázati kiírás ide kattintva elérhető.

Ki pályázhat?

Köztársasági ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

  • államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alap- vagy mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vesznek részt, és
  • jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévet és legalább 55 kreditet teljesítettek, valamint
  • az ösztöndíjban azok részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el és szakmai területükön kimagasló munkát végeztek.

Mikor és hol?

A pályázatokat 2016. június 24. 15:00 óráig kell benyújtani Hernek Judit részére.

Ki bírál?

A pályázatokat a kari dékánhelyettes, a Tudományos Tanács, a Tudományos Diákköri Tanács, valamint a Hallgatói Önkormányzat választott képviselői rangsorolják, és az eredményeket 2016. július 4-ig nyilvánosságra hozzák.

 

Leave a Reply