Rendkívüli szociális támogatás

Ki pályázhat?

Rendkívüli szociális támogatásra azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló hallgatók pályázhatnak, akik:

  • a karon tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy
  • akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre és
  • a pályázás félévében képzésük státusza aktív,

illetve

  • akiknek életében, szociális helyzetében anyagi vonzattal is járó esemény történt. Rendkívüli eseménynek számít az a gyorsan lefolyó, előre nem számítható változás, mely az egy háztartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek, állapotának, státuszának megváltozását jelenti.

 

Hol?

Pályázni a Neptun felületen lehetséges, az „Ügyintézés” fül, „Kérvények” menüpontjában.

 

Mikor?

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2023. május 10. 16:00-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés.

A pályázati határidők a félévben:

  • 2023. február 20. 16:00
  • 2023. március 10. 16:00
  • 2023. április 10. 16:00
  • 2023. május 10. 16:00

Utolsó hiánypótlási határidő: 2023. május 10. 16:00. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

 

Információk

Ha rendkívüli szociális támogatásra szeretnétek pályázni, igazolnotok kell általános szociális körülményeiteket. Ez elkerülhető, ha adtatok le rendszeres szociális támogatás pályázatot. Ha viszont nem, vagy még nem tudjátok az eredményét, akkor az adott félévi rendszeres szociális támogatási pályázati kiírás alapján kötelesek vagytok általános szociális körülményeiteket igazolni, azaz az ott kért dokumentumokat a pályázatotokhoz csatolni.

A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság bírálja.

Kérdéseiteket bátran tegyétek fel a szocialis@barczihok.elte.hu email címre írt levélben!

Leave a Reply