Rendkívüli szociális támogatás

A pályázati kiírás ide kattintva elérhető. Ebben megtalálhatjátok azokat a rendkívüli eseményeket, amelyekre támogatást kaphattok, illetve az ezekre kapható összeget is.
 

Ki pályázhat?

Rendkívüli szociális támogatásra azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló hallgatók pályázhatnak, akik:

  • a karon tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy
  • akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre és
  • a pályázás félévében képzésük státusza aktív,

illetve

  • akiknek életében, szociális helyzetében anyagi vonzattal is járó esemény történt. Rendkívüli eseménynek számít az a gyorsan lefolyó, előre nem számítható változás, mely az egy háztartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek, állapotának, státuszának megváltozását jelenti.

Hol?

Pályázni a Neptun felületen lehetséges, az Ügyintézés fül Kérvények menüpontjában.

Mikor?

A rendkívüli esemény beállta és a rendkívüli szociális támogatás pályázat leadása között maximum 90 nap lehet; ha a pályázó az esemény, a változás megtörténte után 90 napon túl adja le pályázatát, az automatikusan elutasításra kerül. A 90 napba nem számolandóak június, július, augusztus és január hónap napjai.

Egy adott esetre egy pályázó csak egyszer kaphat támogatást. Egy féléven belül többször is leadható pályázat több különböző rendkívüli eset előfordulása esetén. Ha ugyanaz a rendkívüli körülmény többször előfordul a hallgató tanulmányai alatt, külön esetnek minősül, tehát többször is megkaphatja rá a támogatást (pl. Munkanélkülivé válás két külön szülő esetén vagy két különböző időpontban).

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, tehát 2019. május 10., 23.59-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés. A pályázati határidők a félévben:

  • 2019. február 15., 23.59,
  •  2019. március 10., 23.59,
  • 2019. április 10., 23.59,
  •  2019. május 10., 23.59.

Utolsó hiánypótlási határidő: 2019. május 10., 23.59. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

Információk

Ha rendkívüli szociális támogatásra szeretnétek pályázni, igazolnotok kell általános szociális körülményeiteket. Ez elkerülhető, ha adtatok le rendszeres szociális támogatás pályázatot. Ha viszont nem, vagy még nem tudjátok az eredményét, akkor az adott félévi rendszeres szociális támogatási pályázati kiírás alapján (itt elérhető) kötelesek vagytok általános szociális körülményeiteket igazolni, azaz az ott kért dokumentumokat a pályázatotokhoz csatolni.

Kérlek titeket, hogy a rendkívüli szociális körülményt a pályázati kiírásban kért dokumentumokkal igazoljátok.

A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság bírálja.

Kérdésekkel bátran keressétek a Kar szociális bizottsági elnökét, Monoki Fannit, a szocialis@barczihok.elte.hu email címen!

Leave a Reply