Rendszeres szociális támogatás

Ki pályázhat?

 1. Rendszeres szociális támogatásra pályázhatnak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók, akik a tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy doktoriképzésben:
 • államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy
 • akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre és nem merítették még ki a számukra az Nftv. 47. §-ában biztosított támogatási időt.
 1. Rendszeres szociális támogatásra három kategóriában lehet jogosult a hallgató:
 • A kategória: A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 33.320 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimum ponthatárt), és
  • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű vagy
  • családfenntartó vagy
  • nagycsaládos vagy
 • 25 éves kor alatti árva, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.
 • B kategória: A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (jelenleg 16.600 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimum ponthatárt), és
  • hátrányos helyzetű vagy
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
 • 25 éves kor alatti félárva, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.
 • Egyéb kategória: A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 5%-a (jelenleg 8.330 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimum ponthatárt), és jogosultságát a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja, de nem tartozik sem az A kategóriába, sem a B kategóriába.

Hol?

Pályázni a Neptun felületen lehetséges, az „Ügyintézés” fül „Kérvények” menüpontjában.

Információk

A rendszeres szociális ösztöndíjban való részesülés feltétele az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottsága által meghúzott ponthatár elérése. Pontokat szociális helyzete alapján kap a hallgató, melyet a pályázati kiírásban kért dokumentumokkal tud igazolni.

Fontos!
Hatósági bizonyítvány hiányában a pályázat elutasításra kerül! Ezt a dokumentumot a pályázati időszakban kell feltölteni, ennek pótlására a hiánypótlás időszakában nincs lehetőség!

 

Kérdéseiteket bátran tegyétek fel a szocialis@barczihok.elte.hu email címre írt levélben!

 

Az aktuális pályázati kiírást az EHÖK honlapján érhetitek el az alábbi gombra kattintva.

Leave a Reply