Rendszeres szociális támogatás

Rendszeres szociális támogatás – 2017-18 tavaszi félév

A pályázati kiírás ide kattintva elérhető.

Ki pályázhat?

Rendszeres szociális támogatásra azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • a karon tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy
 • akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre és
 • a pályázás félévében képzésük státusza aktív.

Rendszeres szociális támogatásra három kategóriában lehet jogosult a hallgató:

I. A kategória: A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 23.800 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és

 •  fogyatékossággal élő vagy
 • egészségi állapota miatt rászorult vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű vagy
 • családfenntartó vagy
 • nagycsaládos vagy
 • 25 éves kor alatti árva, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

II. B kategória: A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (jelenleg 11.900 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és

 • hátrányos helyzetű vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
 • 25 éves kor alatti félárva, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

III. Egyéb kategória: A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 5%-a (jelenleg 5.950 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és jogosultságát a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja, de nem tartozik sem az A kategóriába, sem a B kategóriába.

Hol?

Pályázni a Neptun felületen lehetséges, az Ügyintézés fül Kérvények menüpontjában.

Mikor?

Pályázni 2018. 02. 05. (hétfő) 08:00-tól 2018. 02. 10. (szombat) 23:59-ig tudtok, de a hiányzó dokumentumokat 2018. 02. 16. (péntek) 23:59-ig, a pályázat leadása után egyszer van lehetőségetek pótolni.

Információk

A rendszeres szociális ösztöndíjban való részesülés feltétele az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága által meghúzott ponthatár elérése. Pontokat szociális helyzete alapján kap a hallgató, melyet a pályázati kiírásban kért dokumentumokkal tud igazolni.

Fontos!
Hatósági bizonyítvány hiányában a pályázat elutasításra kerül! Ezt a dokumentumot a pályázati időszakban kell feltölteni, ennek pótlására nincs lehetőség!

Kérdésekkel bátran keressétek a Kar szociális alelnökét, Boros Vivient a szocialis@barczihok.elte.hu email címen!

Leave a Reply