Szakdolgozat benyújtása

Szakdolgozat benyújtása (296/B. §)

(4) A szakdolgozatot a Tanulmányi Hivatalban kell leadni egy példányban (melyet a hallgató a védést követően visszakap) nyomtatva (fűzve/kötve), és két példányban elektronikus hordozón pdf formátumban a kari könyvtári tárolás és a képzésért felelős szervezeti egység számára. A szakdolgozat benyújtásának határideje:

  1. a) a tavaszi félévben március 1.,
  2. b) az őszi félévben november 2.,
  3. c) szakirányú továbbképzésben – ide nem értve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseit – a tavaszi félévben: április 1.

(5) A leadási határidőt követően két héten belül a hallgató még leadhatja szakdolgozatát a témavezető írásbeli hozzájárulásával, térítési díj megfizetése mellett.

11. szakdolgozat benyújtása

Leave a Reply