Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj – 2017-178őszi félév

A tanulmányi ösztöndíjban való részesülés feltételei, hogy a hallgató legyen államilag támogatott és nappali tagozatos.

Az ösztöndíj megállapításának menete:

Az ösztöndíj sem kreditindexhez, sem korrigált kreditindexhez, sem átlagokhoz, sem teljesített kreditmennyiséghez nincs kötve.

Kurzusonként számoljuk, azaz egy teljesített kurzusra akkor (csak akkor!) kap valaki részpénzt, ha a kurzus jegyátlaga felett teljesít. Bár program bizonyos tényezők alapján meghatároz minden tárgy esetén egy pénz keretet (az átlag alatt is), tényleges összeg csak akkor jár, ha az átlag felett voltál. A megmaradt összeg (az átlagon alul teljesítők pénze) nem vész el. Ez később elosztódik arányosan az átlag felettiek körében.

Az alábbi táblázatban megtalálhatjátok, hogy mennyi részösszeg jár a különböző osztályzatokért. Ezek az összegek kurzusonként azért ennyire különbözőek, mert függnek attól, hogy hányan és milyen érdemjegyekkel teljesítettétek az adott kurzust, illetve a kurzus kreditértékétől is.

Ha a teljesített kurzusokra kapott részpénzekből összejön a tanulmányi ösztöndíj eléréséhez szükséges összeg, akkor biztosan részesültök ösztöndíjban. Ebben a félévben a 9000 Ft-ot kell elérni. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem biztos, hogy a valódi összeg meg fog egyezni azzal, amit ti kiszámoltok a részösszegekből.

Tantárgy részösszegek 2016_17_ősz

HKR 98.§ (2) A tanulmányi ösztöndíj megállapításakor a hallgató kérelmére a másik karon folytatott tanulmányainak eredményét is figyelembe kell venni, amennyiben azt államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas formában folytatja.

HKR 301.§ (5) A ELTE más karán, illetve szakkollégiumban végzett tanulmányi eredmények tanulmányi ösztöndíjba történő beszámítását kezdeményező kérelmet a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon a kari Ösztöndíj Bizottságnak (jelen fejezetben a továbbiakban: KÖB) címezve a kari Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani azon vizsgaidőszakot követő szorgalmi időszak második hetének utolsó munkanapjáig, amely eredményeinek beszámítására a hallgató kérelme irányul. A határidő jogvesztő hatályú, azaz a lejárta után beadott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek. 

Ezen dokumentumot a Karon a Hallgatói Önkormányzat Irodájában kell leadni a szociális alelnöknek. A kérelemhez szükséges formanyomtatványt a HÖK-ben kérhetitek, illetve letölthetitek innen is: Kérelem a Kari Ösztöndíj Bizottság részére

(6) Az (5) bekezdés szerint kezdeményezett beszámítás esetén a tanulmányi ösztöndíj havi összegét – figyelemmel a 300/A. § (4)–(6) bekezdésekben foglaltakra is – a hallgató számára a Karon a 300/A.§ (2) bekezdés alapján meghatározott egyes tanegységekre jutó ösztöndíjrészek összegének és a hallgató másik karról, illetve szakkollégiumból származó összesített korrigált kreditindexéhez alábbiak szerint hozzárendelt szorzó szorzata adja. (6) Az (5) bekezdés szerint kezdeményezett beszámítás esetén a tanulmányi ösztöndíj havi összegét – figyelemmel a 300/A. § (4)–(6) bekezdésekben foglaltakra is – a hallgató számára a Karon a 300/A.§ (2) bekezdés alapján meghatározott egyes tanegységekre jutó ösztöndíjrészek összegének és a hallgató másik karról, illetve szakkollégiumból származó összesített korrigált kreditindexéhez alábbiak szerint hozzárendelt szorzó szorzata adja.

Korrigált kreditindex: Korrigált kreditindex: Szorzó Szorzó
– 1,5 – 1,5 1,08 1,08
1,51 – 2,0 1,51 – 2,0 1,09 1,09
2,01 – 2,5 2,01 – 2,5 1,1 1,1
2,51 – 3,0 2,51 – 3,0 1,2 1,2
3,01 – 3,5 3,01 – 3,5 1,3 1,3
3,51 – 4,0 3,51 – 4,0 1,4 1,4
4,01 – 4,5 4,01 – 4,5 1,5 1,5
4,51 – 5,0 4,51 – 5,0 1,75 1,75
5,01 – 5,01 – 2 2

Kérdésekkel bátran keressétek a Kar szociális alelnökét, Boros Vivient a szocialis@barczihok.elte.hu email címen!

Leave a Reply