Tudományos Ösztöndíjak

EGYSZERI SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJ

KIK PÁLYÁZHATNAK?

Minden ELTE BGGYK-s teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő, a pályázás félévében aktív státuszú hallgató, aki 2020. november 1. és 2021. május 12. között kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett.

LEADÁSI HATÁRIDŐ

Neptun-Ügyintézés-Kérvények

2021. május 4. 8:00 és május 12. 18:00 között lehet leadni.
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

______________________________________________________________________________

EGYSZERI TUDOMÁMYOS ÖSZTÖNDÍJ

KIK PÁLYÁZHATNAK?

Minden ELTE BGGYK-s teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő, a pályázás félévében aktív státuszú hallgató, aki 2020. november 1. és 2021. május 12. között kiemelkedő tudományos tevékenységet folytat.

LEADÁSI HATÁRIDŐ

Neptun-Ügyintézés-Kérvények

2021. május 4. 8:00 és május 12. 18:00 között lehet leadni.
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

______________________________________________________________________________

EGYSZERI TANULMÁNYI VERSENYEN VAGY KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTEL ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA

KIK PÁLYÁZHATNAK?

Az ösztöndíjra pályázhat azon hallgató, aki

• a karon tanulmányait államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben,

• nappali tagozaton folytatja, és

• aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

LEADÁSI HATÁRIDŐ

Neptun-Ügyintézés-Kérvények

A pályázatok benyújtására 2021. május 4. 8.00 és 2021. május 12. 18.00 között van lehetőség.

Leave a Reply