Tudományos ösztöndíj demonstrátorok részére

Tudományos ösztöndíj demonstrátorok részére – 2022/23 tavaszi félév

Ki jogosult?

Az ELTE BGGyK teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók pályázhatnak, akik a félév során igazoltan végeznek kiemelkedő tudományos tevékenységet valamely intézet számára.

Hol?

A tanulmányi rendszeren keresztül (Neptun), az „Ügyintézés” menüpont „Kérvények” almenüjében található kérvénysablonon keresztül.

Mikor?

A félév során az alább kijelölt időpontokban:

  • február 1-től a februári pályázási időszakig végzett tevékenység:

február 13. 08:00 – február 16. 20:00

sikeres pályázás esetén a várható kifizetés: március

  • az előző havi pályázat leadásától a március havi pályázási időszakig végzett tevékenység:

március 13. 08:00 – március 16. 20:00

sikeres pályázás esetén a várható kifizetés: április

  • az előző havi pályázat leadásától az április havi pályázási időszakig végzett tevékenység:

április 14. 08:00 – április 18. 20:00

sikeres pályázás esetén a várható kifizetés: május

  • az előző havi pályázat leadásától a május havi pályázási időszakig végzett tevékenység:

május 13. 08:00 – május 16. 20:00

sikeres pályázás esetén a várható kifizetés: június

  • június havi tevékenység:

május 13. 08:00 – május 16. 20:00

Június hónapban a vizsgaidőszak végéig TERVEZETT tevékenységek igazolása szükséges.

sikeres pályázás esetén a várható kifizetés: június

A határidők be nem tartása jogvesztő hatályú!

Hiánypótlásra nincsen lehetőség, a szükséges dokumentumokat a pályázat leadásakor kell csatolni!

Hogyan?

A pályázathoz kötelezően csatolt dokumentumok minden pályázás alkalmával:

  • Az intézet által kiállított, tanév elején aláírt Demonstrátori megbízás

ÉS

  • Demonstrátori beszámoló című melléklet. A Demonstrátori beszámolón minden adat (név, szakirány, Neptun-kód, e-mail cím, évfolyam, intézet, dátum, ledolgozott órák, tevékenység, tevékenységleírás) kitöltése szükséges, és ezeket mind a pályázónak, mind az intézetigazgatónak aláírásával egyaránt hitelesítenie kell az arra kijelölt helyeken!

Azon tevékenységek, melyek az adott havi pályázat leadása után kerülnek elvégzésre, a következő havi beszámolóban feltüntethetők és figyelembe vehetők!

Az elvégzett tevékenységek adminisztrálása legfeljebb egy órányi tevékenységként könyvelhető el, melyet a Bizottság az Ösztöndíj elbírálásakor figyelembe vesz.

 

Kérdéseiteket bátran tegyétek fel a szocialis@barczihok.elte.hu email címre írt levélben!

Leave a Reply