Utólagos kurzusfelvétel és -leadás

Utólagos kurzusfelvétel és -leadás (292/A. §)

(2) A kivételes esetben történő utólagos kurzusfelvételre (gyakorlat esetében a szorgalmi időszak 2. hetének végéig) az engedélyt a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága adja ki.

[A méltányossági kérelmet utólagos kurzusfelvétel engedélyezésére az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(3) Szabályosan fölvett kurzus Elektronikus Tanulmányi Rendszerből való törlésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a kurzuson való részvétel

  1. a) a hallgató betegsége miatt, vagy
  2. b) az intézmény (oktató) hibájából

válik lehetetlenné. A kurzus törlésére vonatkozó kérelmet a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottságához kell benyújtani mindkét esetben igazolást mellékelve, az adott ok bekövetkeztét követő tizenöt napon belül, mely határidő jogvesztő hatályú.

[A méltányossági kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

6. utólagos kurzusfelvétel és leadás

Leave a Reply