Vizsgakisokos

Kedves Hallgatók!
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni az elkövetkezendő vizsgaidőszakról, annak szabályairól és a titeket érintő jogokról.

Vizsgajelentkezés
A meghirdetett vizsgákat a Neptun felületén a „Vizsgák” fül „Vizsgajelentkezés” menüpontban látjátok. Vizsgára jelentkezni úgy tudtok, hogy az adott tárgy sorában a jobb oldalon lévő pluszjelre kattintotok, majd ott kiválasztjátok a „Jelentkezés” lehetőséget.

Tipp! A vizsgajelentkezés kezdetekor általában még nincs meghirdetve az összes vizsga, a tanárok folyamatosan hirdetik meg őket, ezért ajánlott időnként ellenőrizni a Neptunt, hátha a kezdetek óta történtek újabb meghirdetések. Valamint tudom nektek ajánlani, hogy kössétek össze a Neptunt az e-mailetekkel, így ha valamelyik oktató új vizsgaidőpontot írt ki, arról kaptok értesítést levélben is.

Fontos! Egy vizsgaidőszakon belül, egy kurzusból, a vizsgahalasztás kivételével, legfeljebb 3 alkalommal jelentkezhettek vizsgázni.

Fontos! Vizsgát csak abban az esetben tudtok felvenni, ha nincs pénzügyi tartozásotok a Neptunban!

Csak az a hallgató vizsgázhat, aki az adott kurzust felvette. A vizsgázás előfeltétele a vizsgára való jelentkezés. Kurzusonként összesen 6 érdemjegyszerzési kísérlet áll a rendelkezésétekre, azonban ugyanazon a vizsgaidőszakon belül, egy kurzusból (a vizsgahalasztás kivételével, amelyről még később szó esik) legfeljebb 3 alkalommal jelentkezhettek vizsgázni.

Vizsgahalasztás
Vizsgáról a vizsga kezdete előtt 24 órával tudtok lejelentkezni és az üres helyek függvényében másik időpontra átjelentkezni. Vizsgahalasztás miatt az oktatónak új időpontot biztosítania nem kötelező, kivéve ha a halasztás igazolt.
Ha igazolatlanul nem jelentetek meg egy vizsgán, akkor az eredménytelen vizsgának számít, amely az adott vizsgaidőszakban beleszámít a vizsgajelentkezések számába (DE, az érdemjegyszerzési kísérletek számába nem!). Igazoltnak csak az a távollét tekinthető, amely önhibátokon kívül, igazolt külső körülmények miatt következett be. Az igazolt távolmaradás vizsgahalasztásnak minősül, amit természetesen hivatalos papírral kell alátámasztanotok az oktatónak.

Vizsga meghirdetése
A vizsgák meghirdetésének pontos menete és szabályai vannak, amelyekhez az oktatóknak tartaniuk kell magukat. Amennyiben a szabályoktól való eltérést tapasztaltok, úgy az oktatónak vagy nekem is jelezhetitek a problémát.

A gyakorlati jegyről, a kollokviumok típusairól és az értékelés módjáról az ELTE SZMSZ II. Hallgatói Követelményrendszer (https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf) 66-69.§-ban olvashattok, a vizsgák meghirdetésének szabályairól pedig a 70.§ ad tájékoztatást.

Vizsga

Az oktató jogosult a hallgató vizsgáját megszakítani és vizsgáját elégtelen érdemjeggyel minősíteni, ha nem megengedett segédeszköz(ök) használatát vagy más személy együttműködését észleli.
A kijavított írásbeli vizsgadolgozatba való betekintést a hallgatóknak a vizsgaeredmény közlését követő egy héten belül biztosítani kell. A betekintés után a hallgató a megadott javítókulcs, illetve a kötelező szakirodalom alapján a javítás felülvizsgálatát kérheti a dolgozat javítójától.

Utóvizsga, Javítóvizsga
Az oktató egyes vizsgaalkalmakat előzetesen utó- vagy javítóvizsgaként hirdethet meg. Utóvizsgára vagy javítóvizsgára kollokvium esetén a vizsga napját követő harmadik, szigorlat esetén ötödik napon kerülhet sor.

Javítóvizsga: A hallgató számára lehetővé kell tenni, hogy félévente szakonként egy sikeres vizsgaeredményét (tehát olyat, ami nem elégtelen érdemjeggyel zárult) javítsa az adott vizsgaidőszakban. Ebben az esetben a vizsgaeredmény az előző teljesítést semmissé teszi.
Utóvizsga (UV vagy ismétlővizsga): A sikertelen vizsga után (tehát ami elégtelen érdemjeggyel zárult) ugyanabban a vizsgaidőszakban történő ismételt teljesítési kísérlet. Az első utóvizsga lehetőségével minden hallgató térítésmentesen élhet. A második utóvizsgáért, tehát az ugyanazon a tárgyból tett harmadik vizsgáért, a Karunkon 2000 Ft térítési díjat kell fizetni. Utó- és javítóvizsgára kizárólag az adott képzési időszakban kerülhet sor. Az utóvizsgázási szándékunkat nem szükséges sehol sem jelezni, csak egy időpontra fel kell jelentkeznetek, hogy regisztrálva legyetek a vizsgaidőponton.

Szeminárium, gyakorlat, gyakorlati jegy
Míg az előadásokon alapvetően nem kötelező részt venni (kivéve, ha a képzési terv előírja), addig a szemináriumok és gyakorlatok látogatása kötelező. Szemináriumon és gyakorlaton az oktató nem tagadhatja meg a gyakorlati jegyeteket, ha az órák legfeljebb 25%-ról hiányoztatok.

Kollokvium
A vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára legalább 3 alkalmat kell meghirdetni az oktatónak úgy, hogy két vizsga között legalább két hét teljen el.
Szóbeli vizsgáknál legalább 2 alkalmat köteles kijelölni az oktató, mindezt úgy, hogy a két vizsga között minimum két hét teljen el, valamint az összesített létszám elérje a kurzust fölvett hallgatók létszámának 120%-át. Például, ha egy kurzuson 20 hallgató vesz részt, akkor az oktatónak összesen 24 helyet kell biztosítania. Az utóvizsga természetesen ebbe nem tartozik bele, azt az utóvizsga héten a szükséges létszám szerint hirdetik meg.

Fontos! Ha az oktató nem a követelményeknek megfelelően hirdetett meg vizsgaalkalmat, akkor bátran keressétek fel a Hallgatói Önkormányzatot, hogy segíteni tudjunk!

Remélem hasznosnak találtátok a tájékoztatót, amennyiben további kérdésetek, problémátok lenne, írjatok a tanulmanyi@barczihok.elte.hu címre.

Üdvözlettel:
Sólyom Anna
Tanulmányi bizottsági elnök
ELTE BGGYK HÖK
E-mail: tanulmanyi@barczihok.elte.hu
Facebook: https://www.facebook.com/barczihok

Leave a Reply