Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Amennyiben a hallgató állandó lakóhelyének önkormányzata csatlakozott a rendszerhez, abban az esetben az ösztöndíj egyik részét (önkormányzati ösztöndíjrész) a települési önkormányzat fizeti, míg a másik részét (intézményi ösztöndíjrész) az Emberi Erőforrások Minisztérium biztosítja. Az ösztöndíj mindkét részét a felsőoktatási intézmény folyósítja.

A Bursa Hungarica ösztöndíjat az emberi erőforrások minisztere pályázat alapján ítéli oda. A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, aláírva, egy példányban kell benyújtani.

Az ösztöndíj kizárólag szociális szempontok alapján ítélhető meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. 2008. szeptember 1-jétől a költségtérítéses képzésben tanuló hallgatók is jogosultak a pályázatra.

További információk ide kattintva elérhetőek.

Leave a Reply