Don’t lose – Tréning a szexuális visszaélések prevenciójáért

 Dont Lose – Figyelemfelkeltő és edukációs kampány a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések ellen

 

A Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz a lengyel Nobody’s Child Foundation-nel közösen.

Egy átfogó figyelemfelhívó és edukációs programhoz/ kampányhoz kaptak támogatást a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések ellen, a program fókuszában a megelőzéssel.

Prevenciós munkájuk szerves részét képezi egy edukációs anyag kidolgozása, olyan módszertan, eszköztár átadása gyermekekkel foglalkozó szakemberek – többnyire pedagógusok, iskolapszichológusok, iskolai szociális munkások- számára, amelynek segítségével a 13-18 éves korcsoportnak bemutatható, interaktív feladatokon keresztül közösen átgondolható a szexuális visszaélések problémaköre. Három témakört ölel fel edukációs anyaguk, melyek a következők:

  1. gyermekkereskedelem
  2. szponzoring (rosszindulatú csábítás anyagi eszközökkel)
  3. kockázatos szexuális viselkedési formák, meggondolatlan szexuális kapcsolatok

Lengyel társszervezetük már 2010 óta végez sikeres prevenciós munkát általános iskolák felső tagozataiban és középiskolákban. Az általuk kidolgozott tematikákat adaptálják, alakítják át úgy, hogy azok megszólítsák a magyar fiatalokat.

Az edukációs anyag részét képezi három rövid kisfilm is, melyek egy-egy fiatal történetén keresztül, egyes szám első személyben mutatják be a fenti jelenségeket, lehetőséget adva a diákoknak az információk kognitív és érzelmi feldolgozására, passzív szemlélőből aktív véleménynyilvánítóvá válásra egyaránt.

Prevenciós programjuk 90 perces dupla tanórák keretében valósítható meg. A trénerek célja és feladata a megelőzést szolgáló ismeretek átadása mellett a diákok bevonása, véleményük, gondolataik facilitálása azáltal, hogy a videóban látottakról beszélgetnek, a szereplők motivációit, érzéseit, döntéseit közösen végiggondolják, kiscsoportos formában feldolgozzák. Sorra veszik azokat az okokat, amelyek a visszaélésekhez vezethettek, és megfogalmazzák az ezekből adódó következményeket is, beleértve a lelki jóllétre, a fizikai egészségre és a társas kapcsolatokra gyakorolt hatásokat is (pl. depresszió, traumatizáltság, nem kívánt terhesség, szexuális úton terjedő betegségek, stigmatizáció).

Az edukációs munkájuk fontos részét képezi a szakemberek érzékenyítése és kompetencia érzésük növelése annak érdekében, hogy ezekről a nehéz, néha zavarba ejtő témákról a diákokkal konstruktívan, előítélet-mentesen, gyerekközpontúan tudjanak együtt gondolkodni.

A három tematika jó alap arra, hogy más témák is könnyebben behozhatók és feldolgozhatók legyenek az osztályközösségben (szexuális visszaélések családon vagy párkapcsolaton belül, általában az erőszak kérdése, a nemet mondás képessége, általában a segítségkérés kultúrája).

Céljuk egy átfogó, három 1,5 órás blokkban tartott képzés biztosítása pedagógusok, iskolapszichológusok, iskolai szociális munkások, gyermekvédelemben jártas szakemberek, bűnmegelőzési tanácsadók  számára, ahol olyan eszköztárral, módszertannal gazdagodnak, melynek segítségével a diákokkal interaktív feladatokon keresztül közösen tudnak gondolkodni a szexuális visszaélések témaköréről.

Jelentkezési szándékotokat a következő elérhetőségeken tudjátok jelezni:

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

1124 Budapest Deres utca 11.

Email: orsolya.nagy@kek-vonal.hu

Képzéseiket Budapesten, az alábbi időpontokban tervezik megvalósítani:

2015. november 9. (jelentkezési határidő november 2.
2015. november 23. (jelentkezési határidő november 16.)
2015. december 7. (jelentkezési határidő november 30.)

A képzéseken összesen 90 szakembernek lesz lehetősége részt venni, ezért javasolják, hogy jelentkezési szándékotokat mihamarabb jelezzétek.

Elérhetőségek:

Nagy Orsolya
T/F: +36 1 3541029
orsolya.nagy@kek-vonal.hu
www.kek-vonal.hu

Facebook / Kék Vonal

 

Leave a Reply