EHÖK Sajtóközleménye az ELTE gólyatábori történéseiről

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata mély megrendüléssel értesült az elmúlt hetekben nyilvánosságra kerülő gólyatábori eseményekről, az újabb hírekről való tudomásszerzést követően pedig azonnali rendkívüli elnökségi ülést hívott össze Zaránd Péter EHÖK elnök a felelősségre vonások és a szükséges vizsgálatok mihamarabbi megindítása érdekében.

Az EHÖK együttérzését fejezi ki a sérelmet szenvedett hallgatók iránt és elhatárolódik minden egykori és jelenlegi hallgatói önkormányzati képviselőtől, aki e cselekvények elkövetésében vagy eltussolásában részt vett. Az EHÖK célja, hogy a jelenlegi és jövőbeli tisztségviselők szakmai, erkölcsi és morális értékei megkérdőjelezhetetlenek legyenek, így határozott szándéka nyíltan feltárni a felelősségeket, és megnevezni a felelősöket.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke azonnali tisztújítást kezdeményezett, a mai napon lemondott tisztségéről és visszahívta elnökségének tagjait, míg az Állam- és Jogtudományi Kar vezetősége a 2013-as gólyatáborban történt megrázó eset kapcsán vizsgálatot folytatott le a mai napon. Ezzel együtt az ÁJK HÖK elnöksége kollektíven lemondott, személyes érintettségüket pedig külön közleményben fogják tisztázni.

A vizsgálatokról, gólyatáborok újraszabályozásáról és további intézkedésekről részletek az EHÖK Sajtóközleményében olvashatók!

forrás: http://elteonline.hu/kozelet/2014/10/03/ehok-sajtokozlemeny-a-golyatabori-tortenesekrol/

Leave a Reply