Elnökválasztás 2015 ősz – eredmények

Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága kihirdeti a Karon 2015. november 17. és 30. között lezajlott elnökválasztás eredményét. A választásra elektronikus módon, e-mailben kiküldött kérdőív segítségével került sor. Az Ellenőrző Bizottsághoz a választás menetével kapcsolatban hivatalos panasz nem érkezett. A szavazat-leadási időszakot megelőzően elnöki pályázatot egyetlen hallgató, Sztrecsko Boglárka nyújtott be. A Karon összesen 366 hallgató adta le a voksát, a gyógypedagógus alapképzés nappali tagozatos hallgató közül 256-an (33,46%). Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2015-ös őszi elnökválasztás érvényes és eredményes volt. A 2015/16-os önkormányzati ciklus őszén kiírt elnökválasztás eredménye: 349 támogató szavazattal (95,36%) Sztrecsko Boglárkát az ELTE BGGyK HÖK elnökévé választották.

A teljes határozatot a mellékelt dokumentumban tekinthetitek meg:

2015_őszi_elnökválasztás_határozat

Akadálymentesített változat:

2015_őszi_elnökválasztás_határozat

 

Leave a Reply