Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem (298. §)

(1) Méltányossági kérelmet a kari dékánnak a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A méltányossági kérelmet a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő dékáni döntésre.

[A méltányossági kérelmet az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(2) A méltányossági kérelem beérkezésének határideje – az alábbi esetek kivételével – a vonatkozó tanulmányi félév szorgalmi időszakának utolsó napja:

  1. a) a jelen szabályzatban meghatározott vizsgaalkalmak és kurzusfelvételek számát meghaladó vizsgaalkalomra, illetve kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 3. hetének utolsó napja;
  2. b) határidőn túli regisztrációra, regisztráció visszavonására irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 4. hetének utolsó napja;
  3. c) nem gyakorlatra vonatkozó utólagos kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 4. hetének utolsó napja;
  4. d) gyakorlatra vonatkozó utólagos kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 2. hetének utolsó napja.

(4) A méltányossági kérelem benyújtásának a feltétele, hogy a hallgató egészségi állapotában, életkörülményeiben olyan önhibáján kívüli rendkívüli és jelentős változás következzen be, ami különleges méltánylást érdemel. A méltányossági kérelemben rögzíteni kell ezeket a tényeket, valamint csatolni kell azok igazolását.

15. méltányossági kérelem

 

16. méltányossági kérelem - kivételes határidők

Leave a Reply