Rövid tájékoztatás a 2020. júniusi záróvizsgáról az ELTE BGGYK-n

Neptun üzenet:

„Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Az ELTE BGGYK az ELTE JOKT legutóbbi (2020. május 18-án kelt) tájékoztatója szerint (https://www.elte.hu/dstore/document/4771/ELTE-JOKT-2020-05-18.pdf) a tanév végéig minden számonkérés a digitális térben valósul meg, beleértve a záróvizsgákat is. A záróvizsgákra a Microsoft Teams felületén kerül majd sor. A hallgatóknak szóló részletes tájékoztató már elkészült, annak kiküldésére hamarosan sor kerül. A Tanulmányi Hivatal megkezdte a hallgatókkal az adategyeztetést, a vizsgázáshoz szükséges adatok frissítését, bekérését. A szakdolgozatvédések lezárását követően készül el a hallgatók végleges beosztása, a hallgató pontos vizsganapjáról és a vizsga pontos időpontjáról a TH küld majd mindenkinek értesítést a Neptunon keresztül. A hallgatói tájékoztatóból minden szükséges tennivaló kiderül majd, és a technikai megvalósításhoz kapcsolódóan is készül majd tájékoztató. A vizsgák lebonyolítása előtt próbahívások is történnek majd, melynek időpontjáról szintén a TH küld majd értesítést mindenkinek.

A részletes tájékoztatás és útmutatás megérkezéséig köszönjük szíves türelmüket, és a záróvizsgára jó felkészülést kívánunk!

Az ELTE BGGYK dékáni vezetése, a Távolléti Oktatás Munkacsoport és a Tanulmányi Hivatal munkatársai nevében, üdvözlettel:

Dr. Márkus Eszter, oktatási ügyek dékánhelyettese”

Vélemény, hozzászólás?