Szakdolgozat témaválasztás, témaváltoztatás

Szakdolgozat témaválasztás, témaváltoztatás (296/A. §)

(2) A témák jegyzékét a Tanulmányi Hivatal teszi közzé a Kari honlapon. A témajegyzék meghirdetésének határideje: minden tanév október 15.

(3) A hallgató a témaválasztáskor három példányban jelentkezési lapot tölt ki, amelyet az irányító tanár az elfogadást jelezve aláír (egy példány a hallgatónál marad, egyet a tanár, egyet pedig a Tanulmányi Hivatal kap; a jelentkezési lapok a Kar honlapjáról letölthetők).

A szakdolgozati jelentkezési lapot az alábbi linkről tudjátok letölteni]

(6) A szakdolgozati témaválasztás ideje:

  1. a) alapképzésben nappali és levelező tagozaton az 5. tantervi félévet kezdő hallgatóknak: november 15.
  2. b) mesterképzésben az 1. tantervi félévet kezdő hallgatóknak: november 15.
  3. c) szakirányú továbbképzésben
  4. ca) két vagy három féléves képzés esetén az 1. tantervi félévben: november 15.
  5. cb) négy féléves képzés esetén a 2. tantervi félévben: április 15.

(7) Az elfogadott téma megváltoztatását az illetékes oktatásért felelős szervezeti egység vezetője, szakirányú továbbképzés esetén – ide nem értve az alapszak szakirányainak szakirányú továbbképzéseit – a szakfelelős az érintett oktatók írásbeli hozzájárulásával engedélyezi. Ez esetben új jelentkezési lap kitöltése szükséges.

10. szakdolgozati témaválasztás, témaváltoztatás

Vélemény, hozzászólás?