Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása

A pályázati kiírás ide kattintva érhető el.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja, hogy támogassa azokat a hallgatókat, akik a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesítik, és e helyen nem részesülnek kollégiumi ellátásban; illetve azon hallgatókat, akik utazó gyógypedagógiai hálózat keretein belül teljesítik szakmai gyakorlatukat.

JOGOSULTAK KÖRE

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatásában részesülhet az a hallgató, aki

  • a karon tanulmányait államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben,
  • nappali tagozaton folytatja, és
  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázat benyújtásának helye

A pályázatokat elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszer felületén az Ügyintézés menü Kérvények menüpontjában lehet leadni.

A pályázat benyújtása

 A pályázatok benyújtására 2022. május 12. 08:00- május 19. 16:00-ig van lehetőség.

IGAZOLÁSOK

A kérvényhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • A hallgató költségvetése, amely tartalmazza a szállás díját és az éjszakák számát (számla), valamint a kétszeri utazás költségét (tömegközlekedési díjjal számolva).
  • Igazolás az adott szakirány terepgyakorlatot koordináló munkatársától, amelyben szerepel az, hogy a hallgató vidéken, lakhelyétől és az intézmény székhelyétől eltérő településen végzi terepgyakorlatát.

 TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A támogatás havi összege nem lehet több mint 16.600 Ft.

Kérdéseitekkel keressétek bátran Monoki Fannit, szociális bizottsági elnököt a szocialis@barczihok.elte.hu e-mail címen!

Leave a Reply