Tájékoztatás a (0063) Szakdolgozat III. és (0064) Szakdolgozat IV. tárgyak felvételéről

Tisztelt Hallgatók!

December közepén az Intézetigazgatói Értekezleten a öt igazgató konszenzusa alapján döntés született a Szakdolgozat III. (ALGY-SZD0063)  és Szakdolgozat IV. (ALGY-SZD-0064) tárgyak felvételéről és teljesítéséről. A hallgatók számára igen előnyös döntés már a tantervekben is látszik, ahol a megfelelő félévekhez bekerült a felvehetőséget jelző “X” jelzés.

Levelező tagozat modulbeszámításos (rövidített, 6 vagy 7 féléves) képzésben részt vevő 6. féléves hallgatók Budapesten és Nyíregyházán

 • aki a 2019/20. őszi félévében nem teljesítette a (…0064) Szakdolgozat IV. tárgyat, ebben a félévben (2020. tavasz) felveheti a Terepgyakorlattal együtt, így nincs akadálya a szakdolgozat ebben a félévben történő befejezésének.
 • a tárgy magában hordozza az intézet rövidítését – mindenki azt a tárgyat vegye fel, amelyik intézetben a témavezetője dolgozik (erről információ itt https://barczi.elte.hu/content/kari-telefonkonyv.t.1360?m=290)
 • A Szakdolgozat IV. esetében

  ALGY-SZD-0064- ÁLTGYP Szakdolgozat IV.
  ALGY-SZD-0064- ATIVIK Szakdolgozat IV.
  ALGY-SZD-0064- FOTRI Szakdolgozat IV.
  ALGY-SZD-0064- GYMRI Szakdolgozat IV.
  ALGY-SZD-0064- GYOPSZI Szakdolgozat IV.

 • A tárgyhoz az intézet által kialakított gyakorlat szerint kell kurzust választani (van, ahol nincs külön kurzuskód, van intézet, ahol szakcsoportonként hirdetik a kurzusokat, és van intézet, ahol a kurzuskód helyén a témavezető neve szerepel). – ahogyan az előző félévben is volt.
 • LO szakirány esetében a (…0064) Szakdolgozat IV. a tantervi 7. félévben is felvehető.

Nappali tagozatos 6. féléves hallgatók
Levelező tagozatos 6. féléves hallgatók (8 féléves képzésben)
Levelező tagozatos modulbeszámításos 
4. féléves hallgatók (rövidített, 6 vagy 7 féléves képzésben) Budapesten és Nyíregyházán

 • a 2019/20. őszi félévében megtörtént a szakdolgozati témaválasztás. Aki szeretné megkezdeni a szakdolgozati munkálatokat, lehetősége van a  (…0063) Szakdolgozat III. tárgyat, ebben a félévben (2020. tavasz) felvenni, így nincs akadálya, hogy az időben megkezdett szakdolgozati munkát a Neptunban is lehessen adminisztrálni
 • minden tagozaton és képzőhelyen meghirdetésre került ez a tárgy
 • a tárgy magában hordozza az intézet rövidítését
  • Az intézetek hosszú neve és rövidítése:
   Általános Gyógypedagógiai Intézet = ÁLTGYP
   Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet = ATIVIK
   Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet = FOTRI
   Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet = GYMRI
   Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet   = GYOPSZI

A Szakdolgozat III. esetében a Neptunban megjelenő tárgykód

  • ALGY-SZD-0063- ÁLTGYP Szakdolgozat III.
  • ALGY-SZD-0063- ATIVIK Szakdolgozat III.
  • ALGY-SZD-0063- FOTRI Szakdolgozat III.
  • ALGY-SZD-0063- GYMRI Szakdolgozat III.
  •  ALGY-SZD-0063- GYOPSZI Szakdolgozat III.

MINDEN HALLGATÓ azt a tárgyat veszi fel, amelyiknek a kódjában annak az intézetnek a neve szerepel, ahol a témavezetője alkalmazásban áll.

Ha esetleg valaki nem tudná, hogy választott témavezetője melyik intézetben dolgozik, a https://barczi.elte.hu/content/kari-telefonkonyv.t.1360?m=290 linken elérhető telefonkönyvben betűrendben megleli oktatóját, és az intézetét is.  A fent listázott tárgyak közül azt a tárgyat kell felvenni a Neptunban, ahol az oktató intézete szerepel a kódban.

Kurzusfelvétel

Ezt követően intézettől függően három különböző változat van a kurzusfelvételre

 1. Az ÁLTGYP, FOTRI és ATIVIK tárgyai esetében

  A kurzuskód megegyezik a tárgykóddal, tehát ugyanazt a kurzust kell felvenni, nincs további alábontás.
  Nyíregyházi hallgatók azonos tárgykódon a NYH kurzuskóddal ellátott kurzust vehetik fel.

 2. A GYOPSZI tárgyai esetében

  A kurzuskód megegyezik az oktató nevével. Azaz a tárgyon belül mindenki a témavezetője által hirdetett kurzust veszi fel.
  Nyíregyházi hallgatók a NYH kurzuskóddal ellátott kurzust vehetik fel, ahol a témavezetőjük neve szerepel.

 3. A  GYMRI tárgyai esetében

  A kurzusok szakcsoportok szerint vannak specifikálva, azaz ebben a két intézetben a meghirdetés kurzuskódjában megjelenik a szakcsoport nevének rövidítése és kiírva, hogy szakcsoport, mert itt most nem a szakirányra gondolunk (HA, LÁ, LO, SZO szakcsoport). Minden hallgató, aki ebben az intézetben készíti szakdolgozatát azt a kurzust veszi fel, amely mellett annak a szakcsoportnak a rövidítése olvasható, amelyik szakcsoport oktatójánál szakdolgozik.

  Ha valaki nem tudja, hogy az adott intézeten belül melyik szakcsoportnál dolgozik a témavezetője, az alábbi linkeken nézhet pontosan utána https://barczi.elte.hu/content/gyogypedagogiai-modszertani-es-rehabilitacios-intezet-bevezeto.t.955?m=23.

  NAGYON FONTOS!!!: nem azt a kurzust kell felvenni, amelyik szakirányt valaki végzi, hanem azt, amelyik szakcsoportnál a témavezető dolgozik.

  Nyíregyházi hallgatók azonos tárgykódon a  NYH kurzuskóddal ellátott kurzust vehetik fel.

(…0063) Szakdolgozat III. tárgy a mintatantervben az őszi félévre esik, ezért aki ebben a félévben nem teljesíti, lehetősége lesz a 2020. őszi szemeszterbe is felvenni. A szakdolgozati munkálatok gördülékeny megvalósítása érdekében feltétlenül javasolt a témavezetővel konzultálni – a tárgyfelvétel ügyében is.

Tárgyfelvételre a Neptunban  2020. február második hetének végéig van lehetőség.

A sikeres tárgy- és kurzusfelvételt követően jó szakdolgozat-készítő munkálatokat kívánok!

Leave a Reply