Walter Bachmann-díj

A Walter Bachmann-díj célja, hogy elismerje a legkiemelkedőbb, tudományos értékű szakdolgozatok készítőit. A díj bronz emlékplakettbő, a díj kiadását igazoló dokumentumból és pénzjutalomból áll, amely a 2014/15-ös tanévben 50.000 Ft. A pályázók köre minden alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgató, aki:

  • teljes- vagy részidős képzésben vett részt
  • az őszi vagy a tavaszi szemeszterben védte meg szakdolgozatát
  • jeles (5) minősítésű szakdolgozatot készített.

A pályázatot a tanszékvezetőhöz kell benyújtani 2015. május 26-ig.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a szakdolgozatot (2 nyomtatott, 1 digitális példányt CD-n),
  • annak rövid, szöveges összefoglalását (maximum 1 oldal, 2 pld.)
  • a szakdolgozat bírálat és védési jegyzőkönyv másolatát (2 pld.)

A beérkezett pályázatok elsőkörös értékelését a védést bonyolító intézet munkatársai végzik. Ezt követően a szakirányokat gondozó intézetek, az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, illetve a Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet, szakirányonként 1 alapképzésben és 1 mesterképzésben készített dolgozatot terjeszthetnek fel a díjra. Az Általános Gyógypedagógiai Intézet, a Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet, a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet intézetenként 1 alapképzést és 1 mesterképzést lezáró szakdolgozatot jelölhet. A kiválasztott dolgozatokat, illetve a hozzájuk tartozó bírálatokat és jegyzőkönyvet az intézetigazgató a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesnek küldi 2015. június 8-ig.

Az értékelés második köréhez a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes – a Tudományos és Kutatásetikai Bizottság javaslata alapján – 4 tagú bizottságot kér fel, amely véleményezi és rangsorolja a pályázatokat.

A pályázókat 2015. július 15-ig a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes értesíti a bizottság döntéséről.

A díjakat a kari diplomaosztó ünnepélyen, 2015. július 17-én adja át a dékán, aki a díjátadást megelőzően ismerteti Walter Bachmann szakmai életútját.

A díjak nyertesei szakdolgozati témájukból előadást tartanak a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2015 novemberében megrendezésre kerülő kari tudományos konferencián.

Vélemény, hozzászólás?