Erasmus+ Főpályázati Felhívás 2019/20

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2019. június 1-től 2020. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása.

A PÁLYÁZÁS MENETE

A pályázatokat online a Neptun -felületen kell benyújtani, részképzésre 2019. március 4-én 24.00 óráig.

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).

Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

  • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
  • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
  • korábbi félévek vizsgaeredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
  • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
  • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
  • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

További információkért keresd fel az ELTE vagy a Bárczi honlapját!

Valamint kérdezhettek Szőke Dorottya kari Erasmus+ koordinátortól az erasmus@barczi.elte.hu-n , és Kup Katica a HÖK külügyi referensétől a kulugy@barczihok.elte.hu-n keresztül.

Leave a Reply