Érettségi vizsgatárgyak

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 13. szám
Értesítések

Közlemény a szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2018. évi
felsőoktatási felvételi eljárások során című közlemény módosításáról
Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 21. számában a Szakok és
érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2018. évi felsőoktatási
felvételi eljárások során címmel megjelent közleményben a
pedagógusképzés képzési terület gyógypedagógia alapképzési szak esetében
az „Érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom kötelező és
biológia vagy szociális ismeretek” – az Oktatási és Kulturális Közlöny
11608. oldalán közzétett – szövegrész helyébe
az „Érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom kötelező és egy
bármely idegen nyelv vagy biológia vagy szociális ismeretek” szöveg lép.
A fenti módosított követelményeket a 2018. évi keresztféléves, általános
és pótfelvételi eljárásban kell alkalmazni.
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Leave a Reply