Tanulmányi Ösztöndíj- másik karon folytatott tanulmányok eredményének beszámítása

Ha más karon is tanulsz az ELTE-n és be szeretnéd számíttatni az ottani eredményedet:
HKR 98.§ (2) A tanulmányi ösztöndíj megállapításakor a hallgató kérelmére a másik karon folytatott tanulmányainak eredményét is figyelembe  kell venni, amennyiben azt államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas formában folytatja.

 

HKR 300.§ (5) Az ELTE más karán, illetve szakkollégiumban végzett tanulmányi eredmények tanulmányi ösztöndíjba történő beszámítását kezdeményező kérelmet a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon a Kari Ösztöndíj Bizottságnak (jelen fejezetben a továbbiakban: KÖB) címezve a PK TO kari referatúráján kell benyújtani  azon vizsgaidőszakot követő szorgalmi időszak második hetének utolsó  munkanapjáig, amely eredményeinek beszámítására a hallgató kérelme irányul. A határidő jogvesztő hatályú, azaz a lejárta után beadott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés szerint kezdeményezett beszámítás  esetén a tanulmányi ösztöndíj havi összegét – figyelemmel a 300/A. § (4)–(6) bekezdésekben foglaltakra is – a hallgató számára a Karon a 300/A.§ (2) bekezdés alapján meghatározott egyes tanegységekre jutó ösztöndíjrészek összegének és a hallgató másik karról, illetve szakkollégiumból származó összesített korrigált kreditindexéhez alábbiak szerint hozzárendelt szorzó szorzata adja.

Korrigált kreditindex: Szorzó
         – 1,5 1,08
1,51 – 2,0 1,09
2,01 – 2,5 1,1
2,51 – 3,0 1,2
3,01 – 3,5 1,3
3,51 – 4,0 1,4
4,01 – 4,5 1,5
4,51 – 5,0 1,75
5,01 – 2

A kérelemhez szükséges formanyomtatványt a HÖK-ben kérhetitek. A TO-n csak a kérelmet kell leadni, de a HÖK irodában is leadhatjátok.

Leave a Reply