Tavaszi választások 2017 – Elnökválasztás

 

Kedves Hallgatók!

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében 2017. március 9-ei kezdettel pályázatot írok ki az ELTE BGGyK HÖK Alapszabályának 12.§ (2) a) pontja alapján ELTE BGGyK HÖK elnöki tisztségére.

 

Az elnök feladata az ELTE BGGyK HÖK Alapszabály 19. § szerint:

(1) A Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok és az Önkormányzat Alapszabályának, egyéb szabályzatainak rendelkezései alapján vezeti és képviseli az Önkormányzatot.

(2) Irányítja az önkormányzati munkát, és összehangolja a tisztségviselők és bizottságok működését.

(3) Koordinálja az Elnökség munkáját.

(4) Beszámoltatja az Elnökség tagjait.

(5) Képviseli az Önkormányzatot a kari, egyetemi, országos és nemzetközi fórumokon.

(6) Tisztsége alapján tagja:

 1. a Szenátusnak,
 2. a Kari Tanácsnak,
 3. a kari Dékáni Tanácsnak,
 4. a kari Küldöttgyűlésnek,
 5. az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (ELTE HÖK) Küldöttgyűlésének,
 6. az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (ELTE HÖK) Elnökségének
 7. a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Küldöttgyűlésének,
 8. az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának.

(7) Felelős:

 1. a Szenátusban, és a Kari Tanácsban a Küldöttgyűlés döntéseinek képviseletéért,
 2. az Elnökség munkájáért,
 3. a gazdasági alelnökkel együtt az Önkormányzat szabályszerű pénz- és vagyonkezeléséért.

(8) Elvégzi a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozataiban szereplő, valamint a kari szabályzatban meghatározott feladatait.

(9) Folyamatosan segíti a kari képviselők döntéshozatalát.

(10) Utalványozási jogkörrel rendelkezik, melyet nem ruházhat másra.

(11) Összehívja a Küldöttgyűlés és az Elnökség üléseit valamint vezeti azokat.

(12) Mandátumának megszűnésével az új elnöknek a folyamatban lévő és a már lezárt ügyeket, a tevékenység folytatásához szükséges információkat a kellő részletezettséggel átadja, valamint az átadás-átvétel alatt az új elnökkel szorosan együttműködik.

(13) Az elnök megbízatása megszűnik:

 1. a mandátum lejártával,
 2. a hallgatói jogviszony megszűnésével,
 3. lemondással,
 4. sikeres visszahívási indítvány által,
 5. jelen szabályzat, egyéb egyetemi szabályzat vagy jogszabály által megfogalmazott összeférhetetlenség létrejöttével, vagy annak határidőn túli fennállása esetén.

 

A pályázás menete:

Elnöki tisztségre az Önkormányzat bármely tagja (minden, a Karral jogviszonyban álló hallgató) pályázhat, amennyiben az Önkormányzat legalább 30 tagja aláírásával támogatta a jelölt indulását. A támogató aláírás akkor érvényes, ha mellette szerepel az aláíró hallgató teljes neve és Neptun-kódja, olvasható formában.

 

Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a jelölt nevét, szakját és a Karon folytatott tanulmányának kezdeti évét,
 2. a jelölt bemutatkozását,
 3. a jelölt programját.

 

A pályázat leadására az Alapszabály értelmében legalább 10 napot kell biztosítani. Ennek megfelelően a pályázati időszak általam kitűzött határideje: 2017. március 18-e, 23 óra 59 perc. A pályázatot és az aláírásgyűjtő ív scannelt változatát az eb@barczihok.elte.hu email címre várjuk, illetve személyesen, a hallgatói irodában (A/61) is be kell nyújtani.

 

Az Önkormányzat Elnökét a hallgatók közvetlen úton választják, mely a küldöttgyűlési választásokkal egybekötve, elektronikus felületen kerül megvalósításra. Az Alapszabály értelmében a szavazásra legalább 7, legfeljebb 14 napot kell biztosítani.

 

Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága az alábbiakban határozta meg a 2017-es ELTE BGGyK HÖK Elnökválasztás menetét:

2017.március 9 – 18.: Jelöltállítási időszak;
2017. március 19: Szünet a jelöltállítás és a választás között;
2017. március 20 – április 2.: Választás első fordulója;
2017. április 3 – 27.: Választás esetleges meghosszabbítására fenntartott időszak

 

Felmerülő kérdéseitekkel keressetek bátran e-mailben vagy akár személyesen, a hallgatói irodában!

 

 1. március 6.

 

Üdvözlettel,

Molnár Erzsébet

ELTE BGGyK HÖK

Ellenőrző Bizottság

elnök

Leave a Reply